Terug naar overzicht

Eerste activiteiten van lectoraat ‘Huiselijk Geweld’

Het nieuwe lectoraat van Avans ‘Huiselijk geweld en opvang van vrouwen, kinderen en hun netwerk’ start op 13 maart met vier lezingen en een bezoek aan opvang- en begeleidingscentrum Valkenhorst.

Lector Sietske Dijskstra bezoekt in de ochtend Valkenhorst met Amerikaanse studenten van de Universiteit van Maine. Ze maken daar kennis met Avansstudenten die er stage lopen.

Dijkstra zelf geeft ’s middags een lezing over een project voor kinderen in opvangtehuizen. Andere onderwerpen waarover gesproken wordt, zijn de achtergronden en dagelijkse praktijk van Valkenhorst, geweldpreventie en de rol van man en vrouw en een onderzoek naar de toetsing van risico’s in opvangcentra. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Het lectoraat ‘Huiselijk geweld en opvang van vrouwen, kinderen en hun netwerk’, is het eerste lectoraat in Nederland over dit onderwerp. Het is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Valkenhorst.

De eerste lezing begint om 13.50 uur in lokaal C165 in Breda en het programma is om 16.00 uur afgelopen. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?