Terug naar overzicht

Felle kritiek op proefschrift economieonderwijs

Economen Arnold Heertje en Rolf Schöndorff hebben felle kritiek op de promotie van pedagoge Lenie Kneppers.

Die stelt morgen aan de Universiteit van Amsterdam dat er te weinig aandacht is voor praktijksituaties in het economieonderwijs.

Kneppers’ proefschrift draait om de voorrang die de theorie krijgt ten opzichte van de praktijk. Daardoor zou het voor scholieren moeilijk zijn economische kennis toe te passen.

Heertje en Schöndorff – beiden emeritus hoogleraar algemene economie aan de UvA en allebei schrijver van veelgebruikte schoolboeken voor de economieles – vinden dat onzin. Zij schrijven in een felle brief aan het college voor promoties van de UvA dat de promovenda de indruk wekt geen kennis te hebben genomen van het economieonderwijs aan havo en vwo van de laatste twintig jaar.

De economen verwijten Kneppers dat ze halve waarheden vertelt. ‘Ze is erg selectief met citaten. Eigenlijk baseert ze zich op omstreden opvattingen van economiedocent Hartkamp en dat is iemand die al jaren een karikatuur geeft van het feitelijke economieonderwijs’, licht Schöndorff desgevraagd toe. ‘Hartkamp stelt al jaren dat de leerlingen economie worden ingewijd in het vak economie zoals dat aan de universiteit wordt onderwezen. Een idee dat feitelijk onjuist is. De theorie die scholieren leren, wordt in de les altijd gekoppeld aan de actualiteit. In feite is de oplossing die Kneppers aanreikt dus al jaren de praktijk. Waarom zou je daar iemand op laten promoveren?’

Lenie Kneppers en de Universiteit van Amsterdam willen niet inhoudelijk reageren op de kritiek van de economen. Een woordvoerder zegt wel dat het proefschrift ‘het waard is om verdedigd te worden’, hetgeen morgen tijdens de promotieplechtigheid gebeurt. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?