Terug naar overzicht

Fouten in baanbrekend stamcelonderzoek

Een gezaghebbend artikel over stamcellen van volwassen muizen blijkt ernstige fouten te bevatten. Wellicht zijn de cellen helemaal niet bruikbaar als alternatief voor embryonale stamcellen. Dat meldt The Independent.

Hiermee dreigt een deel van het Nederlandse regeerakkoord achterhaald te raken. De regeringspartijen spraken immers af dat het ‘perspectiefrijke’ onderzoek naar (volwassen) lichaamsstamcellen krachtig zou worden gestimuleerd. Maar dat perspectief blijkt minder rijk dan gedacht.

Stamcellen zijn lichaamscellen die zich nog niet gespecialiseerd hebben tot bijvoorbeeld een levercel, hartcel, darmcel of zenuwcel. Zulke ongespecialiseerde cellen komen voor in embryo’s, maar ook in volwassen lichamen. Met het inspuiten van zulke cellen kan beschadigd weefsel, bijvoorbeeld in de hersenen of in het hart, op een lichaamseigen wijze hersteld worden, voorspellen sommige wetenschappers.

In religieuze kring rezen onmiddellijk bezwaren. Want die stamcellen wonnen de wetenschappers uit embryo’s, en menselijke embryo’s mag je niet zomaar kweken, vinden conservatieve christenen.

Maar waar moeten de stamcellen dan vandaan komen? Voorheen dacht men namelijk dat de volwassen stamcellen minder bruikbaar waren dan die van embryo’s; een stamcel uit het bot zou bijvoorbeeld alleen een bloedcel kunnen worden, en geen hersencel.

Maar tot vreugde van de christenen publiceerde de Belgische onderzoekster Catherine Verfaillie (destijds aan de University of Minnesota, nu aan de Katholieke Universiteit Leuven) in 2002 een revolutionair artikel in het tijdschrift Nature. In muizen kon zij aantonen dat volwassen stamcellen uit het bot in de hersenen uitgroeiden tot hersencellen.

Vandaar dat de christelijke regeringspartijen dit onderzoek graag steunen ten koste van het onderzoek naar embryonale stamcellen. Jammer dat de doorbraak plotsklaps een stap verder weg is.

De universiteit van Minnesota heeft zelf onderzoek naar de data gedaan na een kritisch artikel in het tijdschrift New Scientist. Overigens is er volgens de rector van de universiteit geen sprake van kwade opzet. De data zouden per vergissing zijn overgenomen van een ander experiment, dat tegelijkertijd liep. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?