Terug naar overzicht

‘Havo en vwo worden te zwaar’

Leraren in de bovenbouw van havo en vwo gaan volgend schooljaar meer lesstof behandelen dan het eindexamen vereist. Leerlingen dreigen daardoor overbelast te raken.

Die opmerkelijke waarschuwing geeft het Tweede Fase Adviespunt, dat bij vijftien havo/vwo-scholen heeft gekeken hoe de voorbereiding op de vernieuwde tweede fase verloopt. De scholen en docenten krijgen vanaf augustus meer vrijheid bij de invulling van het examenprogramma. ‘Meer dan eens’ kregen de onderzoekers te horen dat docenten meer willen doen dan het examenprogramma voorschrijft. Ze zouden zich vaak onvoldoende bewust zijn dat het aan hun vak toegewezen aantal studielasturen is verminderd.

Dit zou tot een overladen programma kunnen leiden, waarschuwen de onderzoekers, en tot een herhaling van de scholierendemonstraties eind jaren negentig. In reactie daarop werden de vakkenpakketten minder zwaar gemaakt. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?