Terug naar overzicht

Honderd euro retour voor deeltijdstudenten

De deeltijdstudenten van Avans krijgen, met uitzondering van de eerstejaars, honderd euro terug.

Het is het gevolg van een overgangsregeling die de hogeschool heeft bedacht naar aanleiding van protesten over de verhoging van het collegegeld van 1010 naar 1250 euro.

De deeltijdstudenten kregen dit schooljaar een verhoging van het collegegeld van 240 euro voor hun kiezen. Daartegen maakten 32 deeltijdstudenten bezwaar, wat uitmondde in een rechtzaak bij het College van Beroep. Dat stelde de studenten in het gelijk. De verhoging was niet op tijd bekend gemaakt en de redenen om te verhogen waren niet goed onderbouwd.

De Raad van Bestuur laat in een brief aan de studenten weten dat zij eigenlijk vindt dat het haar goed recht is om op ‘bedrijfseconomisch verantwoorde gronden tot vaststelling van collegegeldbedragen te komen’. Maar omdat de communicatie hierover ‘niet tijdig genoeg heeft plaatsgevonden’ heeft de raad een overgangsregeling bedacht.

Het collegegeld voor de huidige eerstejaars en nieuwe deeltijdstudenten blijft gehandhaafd op 1250 euro. Maar de deeltijders die hier al langer zitten, betalen voor studiejaar 2006/2007 1150 euro. Zij krijgen de honderd euro die ze nu teveel hebben betaald, automatisch teruggestort op hun rekening.

Het deeltijdcollegegeld voor volgend jaar wordt 1275 euro. Het bestuur vindt dit redelijk omdat de studenten met name door het nieuwe leer- en werkcentrum Xplora meer waar voor hun geld zouden krijgen. Studenten kunnen ook tegen dit besluit bezwaar maken.

Jan van Wijk, directeur van de Academie voor Deeltijd, vindt de ingebruikname van Xplora een redelijk argument om het collegegeld te verhogen, maar vindt dat het collegegeld voor deeltijders nooit zo hoog mag worden als dat van voltijdstudenten (die betalen 1519 euro per jaar, red). ‘We moeten wel kunnen blijven concurreren. Voor studenten van wie de bedrijven het collegegeld meebetalen, zal het niet zoveel uitmaken. Maar er zijn ook genoeg studenten die het uit eigen zak moeten betalen. Die kunnen afhaken als het elders een paar honderd euro goedkoper is.’

De overgangsregeling geldt niet voor Accountancy-deeltijdstudenten. Dit is een bijzondere categorie waarvoor een samenwerking is met het bedrijfsleven. Voor hen geldt apart ‘collegegeldbesluit’. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?