Terug naar overzicht

Lesje etymologie

Justitie komt van juist-is-tie en smakelijk van smakken en likken.

Dat beweert althans zelfbenoemd taalwetenschapper Willem Hietbrink in het tv-programma Man bijt hond.

Sinds 5 maart heeft Hietbrink een dagelijkse taalrubriek in het NCRV-programma. Hij gelooft dat het Nederlands de moedertaal is van alle wereldtalen. Op de website van Kennislink staat dagelijks commentaar op Hietbrink en de juiste woordbetekenissen van de redactie van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands.

Volgens Kennislink bestaat 75 procent van onze woordenschat uit leenwoorden, afkomstig uit het Engels, Frans of Latijn. Hietbrink beweert echter dat bijvoorbeeld muiterij van mee-eten komt, omdat het bijna hetzelfde klinkt. Op Kennislink is te lezen dat muiterij is ontleend aan het Oudfranse woord ‘meute’, dat ‘oproer’ betekent. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?