Terug naar overzicht

Medezeggenschap vraagt aandacht voor werkplekken decanen

Er wordt flink gemopperd over de nieuwe werkplekken van de decanen en vertrouwenspersonen in de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan in Breda. De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) vraagt er nu in een brief aan de Raad van Bestuur aandacht voor.

‘Medewerkers en studenten die een bezoek aan de vertrouwenspersoon of decaan willen brengen of er vandaan komen, zijn erg zichtbaar’, schrijft de AMR in haar brief. ‘De ruimtes zijn bovendien alleen van glas voorzien.’ De AMR noemt deze omgeving een ‘inbreuk op de privacy’ en verwacht dat het mensen afschrikt om hulp te zoeken.

De medezeggenschapsraad vindt dat de drempel om naar een vertrouwenspersoon te gaan laag moet zijn en verzoekt daarom de Raad van Bestuur ‘aandacht te besteden aan deze huisvestingskwestie.’

De decanen die aan de Hogeschool werken, houden op het moment enquêtes onder de studenten. Daarin wordt hen gevraagd wat zij vinden van de gespreksruimten en de nieuwe werkwijze voor het maken van afspraken. Studenten kunnen niet meer direct een afspraak maken met de decaan. Het verloopt nu via het Centraal Informatie Centrum. De uitslagen van de enquêtes gaan de decanen binnenkort voorleggen aan de Raad van Bestuur. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?