Terug naar overzicht

Media Management, een oude major in een nieuw jasje

De major Grafisch Management, een variant van Technische Bedrijfskunde, leidt vanaf 1987 bedrijfskundigen op voor de grafische industrie. Deze industrie is de afgelopen jaren veel veranderd. Het was daarom noodzakelijk dat Grafisch Management meeging met deze veranderingen.

De naam Grafisch Management dekt de lading niet meer. ‘Het gaat niet alleen om grafische ondernemingen, onze studenten gaan ook naar ICT-ondernemingen en omroepbedrijven’, zegt Martijn Brouwer. Hij probeert het komende half jaar de studievariant, onder een nieuwe naam, terug op de kaart te zetten.

Onder de naam Media Management, met een nieuw lesprogramma, gastcolleges en een Avansbrede Mediaminor moet de afstudeerrichting van de opleiding Technische Bedrijfskunde weer studenten gaan aantrekken, denkt Brouwer. De opleiding valt onder de Academie voor Technologie en Management in Tilburg

Brouwer is zelf afgestudeerd bij Grafisch Management. ‘Het viel mij op dat vier jaar geleden 35 studenten deze afstudeerrichting volgden, de laatste jaren waren dat er niet meer dan twee.’ Het afstudeerproject van Brouwer was dan ook een onderzoek naar zijn eigen opleiding. ‘Waarom zijn minder studenten geïnteresseerd in Grafisch Management en hoe kan dit verbeteren?’ Met de belofte dat hij voor komend schooljaar twintig studenten werft, is Brouwer nu voor Avans de major aan het restylen.

‘Behalve het verouderde lesprogramma was er ook geen opleidingscoördinator, het was voor studenten dus niet duidelijk bij wie ze terecht konden met vragen.’ Het contact tussen de Grafisch Lyceums en de opleiding was slecht. ‘Daar moeten de studenten vandaan komen, dus dat contact heb ik hersteld.’

‘De industrie wil studenten van deze opleiding. Grafisch Management stond altijd goed aangeschreven.’ In samenwerking met bedrijven wil Brouwer Media Management een nieuwe invulling geven. ‘Het blijft een variant van Technische Bedrijfskunde dus ik wacht tot daarvan het nieuwe curriculum klaar is. Daarna ga ik aan bedrijven vragen wat de huidige knelpunten zijn en hoe we daar als opleiding op in kunnen spelen.’

Grafisch Management was altijd een elitegroepje van Technische Bedrijfskunde. ‘Althans, zo voelde je dat als student. We waren net even anders.’ Brouwer wil dat dit gevoel terug keert.

Momenteel is Brouwer druk bezig met het werven van studenten op het mbo. Op donderdag 29 maart organiseert hij een meeloopdag. ‘Ik verwacht studenten uit onder Zwolle, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Ik wil ze laten zien wat de opleiding inhoudt en hoe de sfeer op school is. Wat kun je als student verwachten als je hier komt studeren.’ Behalve leraren Technische Bedrijfskunde die vertellen over de studie zal er ook informatie worden gegeven over op kamers wonen in Tilburg. ‘Dat ik de studenten kan rondleiden in deze nieuwe school is natuurlijk mooi meegenomen. Het heeft toch extra veel uitstraling.’ ’s Middags bezoekt de groep een Tilburgs café waar een oud-student en een tonpraoter aan het woord komen.

Brouwer moet twintig studenten werven voor Media Management, zo niet dan is zijn contract afgelopen. Studenten die de studie gaan doen, zullen zeker aan een baan komen. ‘ICT-bedrijven, omroepen, uitgevers en grafische bedrijven zitten te springen om nieuwe hoger opgeleide managers’, zegt Brouwer. ‘Veel huidige managers hebben carrière gemaakt vanaf de werkvloer, hebben een beperkte visie en zijn niet op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?