Terug naar overzicht

Mediation tussen bestuur en medezeggenschap mislukt

De mediation tussen de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) en de Raad van Bestuur is mislukt. De twee partijen steggelen al jaren over het budgetmodel. Een jaar lang bemiddeling heeft geen oplossing opgeleverd.

Het is niet bekend waardoor het fout is gegaan. Omdat het traject van de mediation vertrouwelijk is, mag er niks over naar buiten komen.

Het budgetmodel regelt sinds 2004 de financiering van academies en diensten. Op basis van dit model wordt een begroting gemaakt. Volgens de AMR staat in het budgetmodel niet duidelijk omschreven wat de functies (taken) van de academies en diensten zijn en hoe ze genormeerd en ‘gemonitord’ worden.

Hierdoor wordt de van het budgetmodel afgeleide begroting ondoorzichtig. De AMR heeft om die reden de laatste jaren niet ingestemd met de begroting van Avans Hogeschool. Voor de dagelijkse praktijk maakte dit niks uit, het geld werd gewoon uitgegeven, alleen zonder de goedkeuring van de AMR.

Nadat april vorig jaar de AMR zich wederom onthield van instemming op de begroting, werd een mediationtraject gestart. Nu dit is mislukt, kwam de medezeggenschapsraad gisteren alsnog met een besluit. Het budgetmodel wordt goedgekeurd, mits de Raad van Bestuur vóór 2009 de functies, normering en monitoring binnen het budgetmodel duidelijk omschrijft.

Voor AMR-lid Willem van den Kieboom was dit besluit reden om uit de raad te stappen. Als lid van de AMR-commissie Financiële Zaken had hij geadviseerd om een ander standpunt in te nemen, namelijk dat de medezeggenschap pas instemt met het budgetmodel en dientengevolge met de begroting 2007, als er een betere inhoudelijk beschrijving van het budgetmodel is.
‘Ik heb het afgelopen jaar meegewerkt aan de mediation. Dat heeft enorm veel energie gekost. Het is niet gelukt. Daardoor is er dus niks veranderd aan het standpunt dat wij een jaar geleden innamen, namelijk dat wij ons onthielden van instemming.’ De docent bedrijfseconomie vindt het ‘onverstandig’ dat de leden nu ‘instemmen met een belofte’.
Ab Bobbink viel hem bij: ‘Willem heeft gelijk. Er had niet opnieuw gestemd moeten worden. Om die reden heb ik mij onthouden van stemming.’

Eerder had Van den Kieboom al aangegeven waarom het budgetmodel volgens hem zo belangrijk is. De reorganisatie enkele jaren geleden moest een efficiencyslag opleveren, de ondersteunende taken werden uit de academies gehaald en in centrale diensten ondergebracht. Bij de academies is het volgens hem vrij duidelijk waar zij hun geld aan uitgeven, maar dat geldt niet voor ondersteunende diensten. ‘Als wij niet weten welke functies en normering die diensten hebben, weten wij niet of die efficienceslag ook werkelijk heeft plaatsgevonden’, legde hij uit.
Paul Lindelauf voegde toe: ‘Het is onze recht en plicht om alleen een begroting goed te keuren die inzichtelijk is. Alleen dan kan onze achterban ons serieus nemen.’
Andere raadsleden vonden juist dat het huidige besluit het meest duidelijke is. ‘Als we zeggen dat we pas instemmen als het budgetmodel verbeterd is, dan handhaven we de status quo’, werd gezegd. Nu er een limiet is gesteld, heeft de AMR iets in handen. Als de Raad van Bestuur geen gehoor geeft aan de voorwaarden die aan het het besluit zijn gesteld, dan kan de AMR naar de geschillencommissie gaan. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?