Terug naar overzicht

Multinationals maken zich zorgen over onderwijs

De multinationals Philips, DSM en Unilever maken zich zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Wel zijn ze te spreken over het veranderende innovatieklimaat. Met dank aan het Innovatieplatform.

Volgens Rick Harwig, hoofd research en development van Philips, is er bij de universiteiten ‘een toenemende belangstelling om te luisteren naar vragen van het bedrijfsleven en omgekeerd. Er worden veel meer bruggen gebouwd dan tien jaar geleden’.

Hij en zijn collega-topmanagers Jan Zuidam (DSM) en Emmo Meijer (Unilever) zijn bovendien positief over de inspanningen van het Innovatieplatform. Op de vraag of het platform de afgelopen vier jaar niet te veel een praatclub was, antwoorden ze ontkennend. Meijer vindt het ‘prachtig dat een onderwerp als innovatie nu echt belangrijk wordt gevonden’, Zuidam ziet voordeel in de kennisinvesteringsagenda van het platform, ‘dat nu snel moet worden omgezet in concrete maatregelen’ zoals extra investeringen in het onderwijs.

Want het niveau van studenten moet volgens de drie topmanagers echt omhoog. ‘Studenten missen vaak basiskennis op het gebied van wiskunde en exacte vakken. En dan vragen ze ons – het bedrijfsleven – of we eraan mee willen betalen om dat bij te spijkeren. Dat irriteert natuurlijk’, aldus Harwig. Volgens Meijer is dat vooral voor kleinere bedrijven vervelend: die zijn immers meer dan zijn Unilever aangewezen op de Nederlandse arbeidsmarkt. ‘Ondernemers met een kleiner technisch georiënteerd bedrijf zullen het er nu en dan Spaans benauwd van krijgen.’

Elders in Forum verdedigt ook minister Van der Hoeven van Economische Zaken het Innovatieplatform. ‘Al dat gepraat heeft wel geleid tot extra geld voor beroepsonderwijs, de innovatievouchers en de verbetering van de regeling voor kennismigranten. Als mensen het Innovatieplatform een praatclub noemen, vraag ik me af wat ze er eigenlijk van weten’, aldus de bewindsvrouw die in het vorige kabinet als minister van OCW aan het platform deelnam.

Overigens beaamt ze dat de toelatingsregels voor kenniswerkers nog niet goed functioneren. ‘In theorie klopt het systeem. Maar in de praktijk is er nog een aantal knelpunten die we moeten oplossen, ook gezien de Europese concurrentie op dit terrein.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?