Terug naar overzicht

‘Nederland moet aantrekkelijk blijven voor buitenlanders’

Philips-topman Gerard Kleisterlee maakt zich zorgen. ‘Bij de Tweede-Kamerverkiezingen is het beeld ontstaan van een land dat in zichzelf gekeerd is geraakt.’ Het kabinet moet dat beeld snel wegnemen.

Kleisterlee, ambassadeur van de ‘&-campagne’ die de integratie en diversiteit in Nederland bevordert, doet deze uitspraken in Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij vindt dat Nederland aantrekkelijk moet blijven voor buitenlanders die hier willen werken of studeren. Voor Philips is het namelijk onmogelijk om alle vacatures te vervullen met ‘eigen’ aanbod. ‘Meer positief geformuleerd’, zegt Kleisterlee, ‘kan een menging van verschillende culturen een heel positief effect hebben op het klimaat en de creativiteit in de onderneming.’

Ook VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is bezorgd. Aan de vooravond van het recente staatsbezoek en de handelsmissie aan Turkije hekelde hij de anti-islam retoriek van Geert Wilders. ‘Wilders is bezig onderbuikgevoelens los te maken’, zei hij ‘In plaats van het verzieken van de samenleving met onlustgevoelens moeten we werken aan meer vertrouwen in de politiek en het bedrijfsleven.’

Sadik Harchaoui, voorzitter van FORUM, het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, noemt het in het blad een goede zaak dat het Nederlandse bedrijfsleven zich uitspreekt tegen de verslechtering van het multiculturele klimaat. Hij ziet de ‘hetze van Geert Wilders tegen mensen met een andere kleur of religie’ als een ‘frontale aanval op de diversiteit in de samenleving. Wat Wilders wil, is eenheidsworst.’

Harchaoui verwacht dat de verslechtering van het multiculturele klimaat Nederland geld gaat kosten. Werknemers van buitenlandse bedrijven willen niet meer naar Nederland komen en veel hoogopgeleide allochtonen willen uit Nederland vertrekken. ‘Ze beginnen liever een zaak in Casablanca of Ankara dan in Amsterdam.’

Hij wijst erop dat de Partij van de Vrijheid ‘maar’ negen zetels heeft en dat het jammer is dat Wilders weinig tegenspraak krijgt. ‘Nu lijkt het alsof hij mainstream Nederland vertegenwoordigt.’ Tijdens het staatsbezoek aan Turkije, waaraan Harchaoui deelnam, sprak hij met lokale studenten. Die kennen Wilders allemaal, maar weten niet dat hij een minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. ‘Ze horen alleen dat alle moslims wegmoeten uit Nederland. Het gevolg is dat Turkse studenten tegenwoordig liever in de Verenigde Staten, Duitsland of Zweden gaan studeren.’

De redactie van Forum heeft een week lang geprobeerd om Wilders te laten reageren op de kritiek vanuit het bedrijfsleven. Hij was daarvoor echter niet bereikbaar. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?