Terug naar overzicht

Ook Tilburg stopt met selectie aan de poort

De opleiding bestuurskunde van de Universiteit van Tilburg staakt haar selectie-experiment. Het leidde niet tot een hoger onderwijsrendement. Landelijke invoering van selectie aan de poort lijkt steeds verder weg.

Van de 43 uitverkoren studenten die in 2006 met de kleinschalige Tilburgse opleiding mochten beginnen, kreeg 16 procent een negatief bindend studieadvies en haalde 72 procent zijn propedeuse in één jaar. Prima rendementscijfers, maar niet veel beter dan voorheen, toen de opleiding haar studenten nog niet aan de poort mocht selecteren.

Volgens opleidingscoördinator Marcel Boogers speelde verder een rol dat het aantal vooraanmeldingen achterbleef door de selectie. ‘We hebben maximaal 55 plaatsen te vergeven en dan kies je het liefst uit tachtig aanmeldingen. Doordat studenten toch wat terugschrikken voor selectie aan de poort lukte dat niet. We hebben wel mensen afgewezen omdat ze niet aan onze eisen voldeden, maar we hebben niet de allerbesten kunnen selecteren.’

Ook onduidelijkheid over de voortzetting van de door OCW bekostigde veertien experimenten met selectie aan de poort speelde een rol. ‘De evaluatie door de commissie “Ruim baan voor talent” is uitgesteld en daarmee ook de beslissing over de financiering. Al met al hebben we besloten het experiment te staken’, aldus Boogers.

Zijn opleiding valt nu terug op het systeem van zelfselectie dat ze voorheen ook al toepaste. Met elke kandidaat-student wordt een kennismakingsgesprek gehouden, gevolgd door een vrijblijvend advies. De hele Tilburgse rechtenfaculteit, waar bestuurskunde bij hoort, probeert het niveau van haar instroom op deze manier te verhogen.

In januari concludeerde de commissie ‘Ruim baan voor talent’ in een tussenrapportage al dat de voorspellende waarde van selectie aan de poort gering is. Een half jaar eerder had de Universiteit Leiden besloten om het door haar aangevraagde experiment met selectie aan de poort voorlopig uit te stellen. Dat besluit was opmerkelijk, omdat de Universiteit Leiden een van de belangrijkste pleitbezorgers van selectie aan de poort was.

‘Het siert Leiden dat het niet heeft vastgehouden aan het vooroordeel dat selectie aan de poort betere studenten oplevert, maar eerst het effect heeft onderzocht’, reageerde emeritus hoogleraar psychologie en selectiedeskundige Pieter Drenth destijds. De voormalige president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen liet bij de lancering van de selectie-experimenten al weten dat het vooraf toetsen van studenten geen zin heeft. ‘Het bericht van de Universiteit Leiden bevestigt die stelling. Het is in de Nederlandse context niet goed vast te stellen wanneer een student geschikt is en wanneer niet.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?