Terug naar overzicht

Opnieuw tegenslag voor ministerie in hbo-fraude

Wederom heeft het ministerie van OCW een nederlaag geleden in de afwikkeling van de zogenoemde hbo-fraude.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hoeft geen 2,4 miljoen euro terug te betalen aan het rijk, maar ‘slechts’ zeven ton.

Dat heeft de Utrechtse rechtbank eind vorige week besloten. HAN-voorzitter Marcel Wintels heeft altijd bestreden dat zijn instelling voor ongeveer 2,5 miljoen euro had geknoeid met de bekostiging. Hij gaf alleen een administratieve fout toe en ging akkoord met een terugvordering van 64 duizend euro.

De rechtbank constateerde aanzienlijk minder fouten dan de commissie-Schutte, die tussen 2003 en 2005 de bekostigingsmores in het hbo onderzocht. Zo schoot de HAN in een aantal gevallen ten onrechte het collegegeld van buitenlandse studenten voor en zijn er cursisten bekostigd die geen volledige opleiding volgden.

Het ministerie van OCW en de HAN kunnen nog in hoger beroep bij de Raad van State.
De hogeschool wil het fraudedossier sluiten, al is men wel van mening dat ook de resterende terugvordering van zeven ton onterecht is.

De hbo-fraude kwam in 2001 aan het licht bij Saxion Hogescholen, toen een voormalige medewerker via de media bekend maakte dat verschillende hogescholen studenten bij het rijk voor bekostiging in rekening brachten, terwijl ze er niet studeerden. Ook Avans Hogeschool werd ervan beschuldigd onterecht bekostiging voor met name een groep buitenlandse studenten te hebben ontvangen.

Uiteindelijk besloot de Tweede Kamer de commissie-Schutte op pad te sturen: die concludeerde in 2005 dat er 110 miljoen euro te veel aan bekostiging was uitgekeerd. Avans werd ‘aangeslagen’ voor bijna 21 miljoen euro. Veel instellingen vochten de terugvordering van OCW aan: bij de aanvang van het nieuwe kabinet bleek pas 29 miljoen euro van het totale bedrag met succes te zijn teruggevorderd. De procedures voor Avans lopen nog. [TdO/HOP, PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?