Terug naar overzicht

Pensioenfonds bekijkt kritisch zijn beleggingen in wapenindustrie

Pensioenfonds ABP, waarbij alle werknemers in het onderwijs verplicht zijn aangesloten, beraadt zich of het zal blijven beleggen in de wapenindustrie. Tot opluchting van de universiteiten en hogescholen.

Het ABP reageerde op een uitzending van het tv-programma Zembla van afgelopen zondag, waarin bleek dat grote Nederlandse pensioenfondsen het afgelopen jaar miljoenen hebben belegd in bedrijven die clusterbommen en landmijnen produceren of die kinderarbeid toestaan.

In april zal het ABP openheid geven over al haar aandelen in bijna vierduizend beursgenoteerde bedrijven. Het fonds benadrukt dat het zich bij zijn beleggingskeuzes houdt aan wetgeving en internationale verdragen. Over zaken die niet bij wet of verdrag verboden zijn maar toch als zeer verwerpelijk beoordeeld worden – zoals clusterbommen – beraadt het ABP-bestuur zich.

De VSNU is blij met die toezegging. ‘We hebben er alle vertrouwen in’, zegt woordvoerder Jurjen van den Bergh. ‘Want het pensioenfonds is ernstig door de zaak in verlegenheid gebracht en er zitten veel betrokkenen met deze kwestie in de maag.’

De VSNU heeft met het ABP vaker contact gehad over ethische beleggingskeuzes. ‘Het is voor ons belangrijk dat er een duidelijke lijn is tussen de uitgangspunten van het pensioenfonds en de aard van de investeringen die het doet om tot goede resultaten te komen. Anders gezegd: je kunt van alles doen om mensen een financieel gezonde oude dag te bezorgen, maar doe dat niet door te investeren in de wapenindustrie of in een organisatie die de zeeën leegvist.’

Woordvoerder Paul Helbing van de HBO-raad meldt dat er dinsdag een gesprek is geweest tussen het ABP en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties. ‘We zijn heel tevreden dat het fonds zich bezint op zijn beleggingskeuzes en daarover volledige openheid gaat bieden.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?