Terug naar overzicht

Samenwerking technisch onderwijs en werkveld moet beter

‘De bouwwereld is weinig vernieuwingsgezind’, zegt academiedirecteur Peter Hollants in een interview voor het boekje ‘Vele zwaluwen … nóg geen zomer’.

Daardoor is het volgens hem moeilijk studenten enthousiast te maken voor een bouwopleiding.

In ‘Vele zwaluwen … nóg geen zomer’ staan twintig interviews met mensen uit de regio Midden- en West-Brabant die op een of andere manier iets met techniek te maken hebben. De geïnterviewden gaan in op de vraag hoe het komt dat er nog steeds een tekort aan technisch personeel is in deze streek. Ondanks alle inspanningen en de vele ‘goedbedoelde projecten’.

Behalve Hollants, directeur van de Academie voor Bouw en Management in Tilburg, komt van Avans ook Cally Bruschinski in het boekje aan het woord. Bruschinski is directeur van de Academie voor de Technologie voor Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda.

Het boekje maakt onderdeel uit van het Masterplan Technisch Beroepsonderwijs 2007 en is gemaakt in opdracht van de stichting iNDEX Technocentrum. Dit centrum zet zich in om Brabantse jongeren warm te maken voor technische opleidingen. iNDEX vindt dat het tijd wordt dat de overheid meer investeert in onderwijs, omdat ‘innovatie op school begint’.

Het is volgens Hollants van groot belang de samenwerking tussen bouwwereld en hbo te verbeteren. De sector richt zich traditioneel meer op het mbo, daar moet verandering in komen, vindt de directeur. Hij ziet veel in de oprichting van kenniscentra, waarin beroepsonderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken. ‘Een Kenniscentrum Bouw kan bijvoorbeeld toegepast onderzoek doen in opdracht van individuele bedrijven of van de totale sector. Daar zou volgens mij een grote werving van uit kunnen gaan, zowel richting bedrijven als potentiële studenten.’ Hij denkt dat er genoeg enthousiaste docenten zijn die daar ‘buiten de onderwijs-cao’ aan mee willen werken.

Cally Bruschinski denkt dat momenteel de docenten juist een ‘bottleneck’ vormen in de wens van Avans Hogeschool, uitgesproken in het Meerjarenbeleidsplan 2007-2010, om meer met het bedrijfsleven te gaan samenwerken. ‘Docenten zijn niet opgeleid voor de markt. Zij hebben geleerd hoe zij kennis moeten overdragen en studenten kunnen begeleiden in hun ontwikkelingsprocessen en dat kunnen ze heel goed. Het is logisch dat niet elke docent van nature ook de neus en skills van een accountmanager heeft. Zelfs de mensen die daar wellicht toch meer motivatie en aanleg voor hebben, zul je daarin moeten trainen en dat kost tijd en geld.’ De ATGM-directeur is daar wel mee bezig, maar het is volgens hem ‘niet zomaar geregeld’.

Verder vindt de directeur dat voor een grotere instroom in technische opleidingen van belang is dat er goede schakelprogramma’s komen tussen vmbo en mbo en tussen mbo en hbo. Belangrijk is volgens hem ook dat Avans zijn onderwijs afstemt op de groep mbo’ers die vooral praktijkgericht is.

Ook denkt hij dat multidisciplinaire opleidingen, zoals Communicatie & Multimedia Design, Mechatronica, Food Design en Bio-informatica, de toekomst hebben. ‘Die opleidingen zijn voor jongeren veel interessanter, omdat ze dichter tegen de praktijk aan liggen.’

Het boekje met interviews is vorige week aangeboden aan de heer Luijendijk, gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Meer informatie vind je op: www.index-tc.nl. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?