Terug naar overzicht

Selectie-experimenten onder druk

Minister Plasterk wil vóór half april parlementaire toestemming om de experimenten met selectie, flexibele toelating en hoger collegegeld voort te zetten tot ze geëvalueerd zijn. Anders worden ze al deze zomer gestaakt.

Aan de experimenten doen zes hogescholen en sinds kort nog maar vijf universiteiten mee. De Universiteit van Tilburg kondigde vorige week aan dat ze haar experiment met selectie aan de poort staakt. Een van de redenen om te stoppen was de onduidelijkheid over de voortzetting
van de experimenten. Of meer instellingen dit voorbeeld zullen volgen, is niet bekend.

Uiterlijk 1 mei moeten de universiteiten en hogescholen volgens Plasterk weten waar ze aan toe zijn. Dan hebben ze nog net genoeg tijd om hun selectieprocedures voor de zomervakantie te organiseren en studiekiezers fatsoenlijk voor te lichten.

De commissie ‘Ruim baan voor talent’ onder leiding van voormalig minister van Justitie Korthals levert haar eindrapportage over de experimenten naar verwachting dit najaar in. Dat is later dan voorzien, omdat er in 2006 een nieuwe serie honoursprogramma’s van start ging waarvoor studenten ‘na de poort’ worden geselecteerd. De commissie wil deze programma’s in haar eindevaluatie kunnen afzetten tegen de experimenten met selectie voor de poort. In een tussenrapportage liet de commissie al weten dat selectie na de poort haar in de meeste situaties een betere optie lijkt.

Begin 2008 moet het wettelijke besluit vallen of universiteiten en hogescholen hun studenten aan de poort mogen selecteren en of ze een hoger collegegeld mogen heffen voor meerwaardige opleidingen en of ze op grotere schaal studenten mogen toelaten die niet het vereiste diploma hebben. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?