Terug naar overzicht

SER pleit voor ‘positieve bejegening’ kennismigranten

De Sociaal Economische Raad (SER) wil dat het kabinet alles op alles zet om meer kenniswerkers van buiten Europa naar Nederland te halen. Volgens SER-voorzitter Rinnooy Kan zijn er nog altijd te veel hindernissen.

In 2006 verwelkomde Nederland 3900 niet-Europese kenniswerkers, tweemaal zoveel als in 2005. Toch behoort ons land in dit opzicht nog steeds tot de achterhoede van rijke landen, stelt de SER in een notitie over arbeidsmigratie. In een ‘globaliserende wereld’ is het voor de positie van Nederland noodzakelijk dat internationale uitwisseling van kenniswerkers en studenten ‘positief wordt bejegend’.

In Nederland is een speciale regeling voor kennismigranten: hoogopgeleiden van buiten de EU komen voor een verblijfsvergunning in aanmerking als ze een passende baan kunnen krijgen en minimaal 46 duizend euro per jaar verdienen. Voor kenniswerkers jonger dan dertig jaar ligt dat bedrag 12 duizend euro lager.

Onlangs adviseerde de adviescommissie voor vreemdelingenzaken het kabinet al om de loonregels voor die laatste groep verder te verlagen tot het gemiddelde startsalaris van een hbo’er of academicus. Ook zouden niet-EU-studenten die hier hun opleiding afronden een jaar de tijd moeten krijgen om werk te vinden, mits ze zichzelf kunnen bedruipen. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?