Terug naar overzicht

‘Student wordt niet alleen als product gezien’

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) is tevreden met de herijkte onderwijsvisie, die op de onderwijsdag van 12 april aan studenten, docenten en medewerkers wordt gepresenteerd.

Uit de nieuwe visie blijkt verbondenheid tussen Avans en haar studenten, zo laat de AMR in een brief aan de Raad van Bestuur weten. ‘De student wordt niet alleen als product gezien.’ Bovendien zijn de ‘verhouding van competenties en kennis’ duidelijk.

Dat de visie geen dichtgetimmerd plan is, maar algemene uitgangspunten gebruikt, is volgens de Avansraad positief. Het geeft academies, diensten, examencommissies en andere organen de ruimte het document voor elke opleiding specifiek uit te werken. Ook is de raad positief over de belangrijke rol die het beroepenveld volgens de visie in het onderwijs krijgt.

Wel is de AMR sceptisch over de praktijk van professionalisering van medewerkers. ‘Het budget dat binnen academies bestemd is voor scholing, moet daaraan besteed worden en mag niet in een ander potje terecht komen. Docenten moeten vervolgens kunnen aangeven hoe ze die scholing in hun onderwijs toepassen’, aldus AMR-lid Feliks de Vroomen. De raad vraagt in de brief daarom om opzet van een controlesysteem ‘op uitvoering van de scholing van medewerkers.’

Daarnaast moet duidelijker uitgelegd worden wat in de visie bedoeld wordt met de term ‘rijke leeromgeving’. De omschrijving is te algemeen voor een document dat sturend is voor het onderwijs op Avans, vindt de AMR. Invulling ervan mag niet overgelaten worden aan de ‘toevallige inkleuring van de kenniswerkers binnen opleidingen of Avans.’ [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?