Terug naar overzicht

‘Studentes kunnen voorlopig beter geen kinderen krijgen’

Annemiek de Jong, oprichter van het Steunpunt Studerende moeders, raadt het iedereen af om al tijdens de opleiding kinderen te krijgen. ‘De problemen waar je tegenaan loopt zijn gigantisch.’

De Jong reageert op het advies dat de Raad voor de volksgezondheid en zorg gisteren uitbracht. De RvZ wil stimuleren dat studentes nog tijdens hun opleiding moeder worden. Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld laat kinderen en dat heeft onder meer nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid. Het Nederlandse onderwijs zou het daarom mogelijk moeten maken dat studenten al tijdens hun opleiding kinderen kunnen krijgen. Ze zouden onder meer voor kinderopvang moeten zorgen en voor aangepaste studentenhuisvesting.

‘Maar daarmee ben je er nog lang niet’, zegt De Jong. De vierdejaars student van de Hogeschool Rotterdam weet waarover ze praat, want ze heeft zelf twee jonge kinderen. Op basis van haar eigen ervaring en de informatie die ze binnenkrijgt via het Steunpunt Studerende moeders (www.studerendemoeders.nl), heeft ze een uitvoerige knelpuntenlijst gemaakt.

Het meest zorgelijk is de financiële positie van alleenstaande studentmoeders die een voltijdopleiding volgen. ‘Ruim drieduizend studenten krijgen wel wat meer studiefinanciering van de IB-Groep, maar een netto inkomen van 900 euro per maand is nog altijd onder bijstandsniveau. Voor bijbaantjes hebben ze geen tijd en als hun ijskast kapot gaat, hebben ze geen recht op bijzondere bijstand. De sociale dienst stuurt ze door naar de gemeentelijke kredietbank, want een normale lening kun je niet afsluiten.’

De Jong denkt dat het hoger onderwijs niet zit te wachten op meer studenten met kinderen. ‘Je bent nu eenmaal een verhoogd risico. De kans dat je studievertraging oploopt of zelfs afhaakt is vele malen groter. Opleidingen hebben er bovendien vaak weinig begrip voor als je colleges mist of je werkstuk niet op tijd inlevert omdat je kind ziek is.’

Het steunpunt krijgt daar veel klachten over. ‘Je hebt toch zelf voor dat kind gekozen? Dan moet je ook niet zeiken!’, kreeg een moeder onlangs te horen. De Jong: ‘Zolang veel studenten om al dit soort redenen liever voor abortus kiezen dan voor het moederschap, lijkt me het advies van de RvZ weinig realistisch en zeker voortijdig.’ Ze hoopt het advies wel te kunnen gebruiken om te onderstrepen dat de situatie van – vaak ongewenst – zwangere studentmoeders dringend moet worden verbeterd. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?