Terug naar overzicht

Studiecontracten voor achterblijvers

Door harde afspraken in studiecontracten moeten studenten met een studieachterstand alsnog hun diploma halen. Zo wil de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in Breda het probleem van achterblijvende studenten oplossen en kosten besparen.

Studenten die achterlopen, krijgen een gesprek met hun studiebegeleider, waar ze concrete afspraken maken over hun vorderingen. Zo moet voorkomen worden dat studenten hun diploma pas in het achtste jaar of helemaal niet meer halen: de zogenaamde staartproblematiek. Wie zich niet aan het contract houdt, krijgt geen persoonlijke begeleiding meer. De eerste studenten kunnen nog dit collegejaar op een gesprek rekenen.

Studenten die de hogeschool of universiteit zonder diploma verlaten, trekken een zware wissel op de begroting, die bij de AAFM toch al nijpend is. Op de bekostiging uit de propedeuseperiode na, vordert de overheid het geld voor die student terug. Intussen heeft de opleiding wel tijd en geld gestoken in de begeleiding van de student.

Hoe bindend een studiecontract is, moet de tijd uitwijzen. ‘Ik weet niet of we erg sterk staan als een student in beroep gaat tegen het staken van individuele begeleiding. Toch willen we het proberen’, zegt Kors Jan Snoeij, adjunct-directeur van de AAFM. Wie zich niet aan afspraken houdt en toch nog colleges kan volgen en tentamens maken heeft echter weinig te eisen, is de redenering.

Niemand kan gedwongen worden een contract te ondertekenen, maar studenten hebben zelf voordeel bij concrete afspraken, benadrukt Snoeij. ‘Wie een studie begint, wil die ook afmaken. Ik neem aan dat studenten inzien dat zij er ook mee geholpen zijn.’ Hoe groot het probleem op de AAFM precies is, is nog onduidelijk.

In het derde jaar en hoger versloft de studie regelmatig. Vooral studenten Accountancy krijgen dan na hun stage vaak een baan, maar blijven tegelijk ingeschreven staan als student. Risicogevallen uit lagere jaren krijgen eveneens een gesprek. Dat zijn bijvoorbeeld studenten die achterlopen door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Het gaat altijd om maatwerk. Snoeij: ‘Wie achterloopt omdat hij een baan heeft, krijgt een ander contract dan iemand die lang ziek geweest is.’

Studiecontracten op hogescholen zijn niet ongebruikelijk. Doorgaans zijn ze echter bedoeld voor studenten die van school gestuurd dreigen te worden, omdat ze hun propedeuse niet binnen twee jaar halen. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?