Terug naar overzicht

Universitair zomerkamp voor mbo’ers

De Universiteit Twente organiseert eind juni een week voor allochtone mbo-scholieren op niveau vier.

Niet om ze direct te werven, maar om ze enthousiast te maken voor studeren in het algemeen.

‘De week is vooral bedoeld om de ambitie van deze groep scholieren te prikkelen’, zegt initiatiefnemer Carel Vaneker van de Universiteit Twente. ‘We gaan ongeveer dertig mbo’ers confronteren met vragen op universitair niveau. Ze kunnen dan zelf ondervinden of ze met die vragen uit de voeten kunnen.’

Het initiatief van Vaneker mikt vooral op allochtonen. ‘Je hebt in het hoogste mbo-niveau best veel mensen die in het hoger onderwijs kunnen slagen, maar die uit een gezin komen waar niemand hoger onderwijs heeft gevolgd. Die groep bestaat tegenwoordig merendeels uit scholieren van buitenlandse afkomst, maar vanzelfsprekend zijn ook geïnteresseerde autochtone leerlingen welkom.’

De summer campus voor mbo’ers staat nog in de kinderschoenen. ‘We hebben het net met de directeur van het ROC in Almelo besproken en nog maar een handvol docenten is op de hoogte. Er is bij hen wel enige scepsis. Ze vragen zich af wat voor worst we de scholieren voorhouden: mbo’ers kunnen immers niet rechtstreeks naar de universiteit, die moeten eerst naar de hogeschool. Maar als onze week er toe leidt dat een aantal leerlingen een vervolgopleiding kiest die toegang biedt tot de universiteit, hebben wij ons doel bereikt.’

De cursus concentreert zich niet specifiek op bèta- en techniekvakken, zegt Vaneker. ‘Deze potentiële studenten zijn vaak meer geïnteresseerd in vakken als gezondheidskunde, bestuurskunde en communicatie. Gelukkig is de UT een brede instelling en kunnen we ze ook in die vakgebieden een kijkje laten nemen.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?