Terug naar overzicht

Wikipedia door deskundigen

Een oprichter van Wikipedia heeft een nieuwe internet-encyclopedie gelanceerd: Citizendium.org. Op zijn website mogen bezoekers niet meer anoniem een lemma wijzigen. Bovendien kijken deskundigen de teksten na.

Rondom de betrouwbaarheid van Wikipedia is altijd veel te doen geweest. Iedere idioot kan immers gaan snoeien en tikken wat hij wil. En dat gebeurt soms ook. Onlangs kwam aan het licht dat een professor in de theologie die vele bijdragen aan Wikipedia leverde, eigenlijk een gesjeesde student was met een paar handboeken op schoot.

Op Citizendium is dat anders. Daar geven experts een groen vinkje aan artikelen die hout snijden. Dat moet het gezag van de website vergroten. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?