Terug naar overzicht

Allochtonen moeten zichzelf redden op arbeidsmarkt

Allochtone afgestudeerden moeten er de komende jaren niet op rekenen gemakkelijker een baan te vinden dankzij speciaal beleid. Weliswaar vinden veel bedrijven het belangrijk een afspiegeling van de samenleving te zijn, ze voegen nog niet de daad bij het woord.

Dat blijkt uit een onderzoek van het weekblad Volkskrant Banen en adviesbureau GITP. De resultaten verschenen gisteren in het tijdschrift.

Van de 415 ondervraagde directeuren en managers vindt een meerderheid dat allochtonen zichzelf naar succes op de arbeidsmarkt moeten werken. 62 procent denkt dat ze zichzelf wel redden op de arbeidsmarkt en 36 procent geeft aan dat de organisatie werkt maakt van het zorgen voor meer diversiteit. ‘Succes komt alleen tot stand als je de ander gewoon behandelt zoals ieder ander. Maak geen uitzonderingen’, zegt een respondent.

Paradoxaal genoeg vindt 68 procent van de ondervraagden cultureel diversiteitsbeleid in het bedrijf wel belangrijk. Een even groot percentage gelooft dat culturele diversiteit leidt tot meer creativiteit en innovatie bij het bedrijf.

Culturele diversiteit lijkt voor veel bedrijven vooral een imagokwestie. Bijna zestig procent van de ondervraagden denkt dat het tonen van culturele diversiteit leidt tot groei van de afzetmarkt. Oftewel: culturele diversiteit is belangrijk om de omzet te laten stijgen. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?