Terug naar overzicht

Begin lectoraat Huiselijk Geweld valt samen met landelijke campagne

Volgens Sietske Dijkstra is het toeval dat het begin van haar lectoraat ‘Vrouwenopvang en huiselijk geweld’ nagenoeg samenvalt met de publiekscampagne ‘Nu is het genoeg’.

Dijkstra zei gisteren in het televisieprogramma MAX & Catherine dat haar lectoraat organisatorisch niks te maken heeft met de campagne. Het is volgens haar wel logisch dat er nu gelijktijdig activiteiten op dit gebied starten, omdat het bij allerlei organisaties op de agenda staat.

Gisteren begon de publiekscampagne ‘Nu is het genoeg’. Slachtoffers, getuigen én daders van huiselijk geweld worden opgeroepen dit te melden via het landelijke telefoonnummer 0900-1262626 of de website www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

Vanmiddag om 16.00 uur houdt de kersverse lector ‘Vrouwenopvang en huiselijk geweld’ haar lectorale rede bij Avans Hogeschool. Het lectoraat is een initiatief van Valkenhorst, een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen en kinderen in Breda, in samenwerking met Avans Hogeschool.

Presentator Catherine Keijl vroeg aan Dijkstra of ze vindt dat een publiekscampagne zin heeft. ‘Publiekscampagnes zijn belangrijk om problemen te signaleren’, antwoordde de psychologe. Daarna is het belangrijk dat er goede hulp wordt geboden. Daar gaat haar lectoraat onderzoek naar doen.

Huiselijk geweld is een ernstig probleem, legde de lector uit. Ook als kinderen zelf niet mishandeld worden, kunnen zij erdoor getraumatiseerd raken. Uit onderzoek blijkt volgens Dijkstra dat kinderen die thuis getuige zijn van geweld tegen hun moeder (meestal is de moeder het slachtoffer) daar erg onder lijden. ‘Het geeft hetzelfde effect als wanneer ze zelf fysiek mishandeld zouden zijn.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?