Terug naar overzicht

Bredase kunststudenten iets tevredener dan de Bossche

Studenten aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving/ St.Joost in Breda en Den Bosch zijn tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat is gehouden onder 400 studenten.

Uit dat onderzoek komt ook naar voren dat de Bredase studenten iets tevredener zijn dan hun medestudenten in Den Bosch. In Breda scoorde alleen de ‘organisatie van buitenschoolse activiteiten’ een onvoldoende. In Den Bosch gaven de studenten zowel de ‘organisatie van buitenschoolse activiteiten’ als de ‘klachtenafhandeling’ en ‘informatie over bijzondere studieactiviteiten’ een 5,6, zo is in de nieuwsbrief van de AKV/St. Joost te lezen.

Over de sfeer en het niveau van de opleiding en docenten zijn de studenten op beide locaties tevreden. Maar de drie bovengenoemde onderwerpenpunten scoren in Breda net een halve punt hoger dan in Den Bosch.

Opvallend is ook de tevredenheid van studenten over hun eigen studiehouding, het benutten van overleg met docenten en medestudenten en de hoeveelheid besteedde studietijd.

In de nieuwsbrief staat ook dat er gewerkt wordt aan de minpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zoals de communicatie, de voorbereiding op de beroepspraktijk en de verbetering van de print- en kopieerfaciliteiten in Den Bosch. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?