Terug naar overzicht

Deeltjesversneller kouder dan heelal

In de deeltjesversneller van Genève vriest het 271,1 graden. Het apparaat in aanbouw heeft daarmee een temperatuur bereikt van 1,9 Kelvin. Zelfs diep in het heelal is het nog iets warmer.

Wetenschappers willen in het Europese laboratorium CERN een enorme supergeleider maken, die dankzij de kou nauwelijks meer weerstand biedt aan de elektronen die erin rondsuizen. Zo kunnen zij een sterk magnetisch veld scheppen met relatief kleine magneten. Vervolgens laten de onderzoekers atoomdeeltjes zo hard mogelijk botsen. Kijken wat er gebeurt.

De fysici speuren onder andere naar het Higgs-deeltje, dat volgens het huidige standaardmodel moet bestaan, maar dat nog niet is aangetoond. Ook houden ze zich bezig met de toestand van de materie toen het heelal nog maar een duizendste van een seconde oud was en losse atomen nog niet bestonden.

Bij de deeltjesversneller zijn vijf Nederlandse universiteiten betrokken: de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente.

Mocht een experiment tot een wetenschappelijk artikel leiden, dan staan er in alfabetische volgorde ongeveer achttienhonderd auteurs boven, meldt Nikhef, nationaal instituut voor subatomaire fysica. Zoveel wetenschappers werken aan de projecten mee. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?