Terug naar overzicht

Geen bekostiging van de schakelklas

De overheid zou schakelklassen tussen bachelor- en masteropleidingen moeten bekostigen, meent de Inspectie van het Onderwijs. Minister Plasterk van OCW weigert.

Studenten moeten hun tekortkomingen wegwerken als ze een masteropleiding willen volgen die niet direct op hun bachelor aansluit. Vooral hbo’ers lopen hier tegenaan. Zij doorlopen vaak een schakelprogramma van een jaar voordat ze aan hun master mogen beginnen.

De universiteiten krijgen geen overheidsgeld voor schakelstudenten, waardoor ze soms duizenden euro’s collegegeld in rekening brengen. De studenten mogen wel lenen, maar krijgen geen studiebeurs.

Dit legt ‘grote druk’ bij instellingen, opleidingen en studenten, constateert de inspectie in een nieuw rapport over de invoering van het bachelor-masterstelsel. De randvoorwaarden van het stelsel zijn nu ‘niet afdoende geregeld’.

Maar PvdA-minister Plasterk houdt liever druk op de ketel. Als de instellingen geld krijgen voor schakeltrajecten, zullen de programma’s waarschijnlijk worden uitgebreid. Plasterk wil de overgang zo kort mogelijk houden.

De inspectie stuitte ook op problemen met de zogenoemde harde knip tussen bachelor en master. Studenten lopen soms veel vertraging op doordat ze nog niet aan hun vervolgopleiding mogen beginnen. Instellingen zouden de harde knip pas moeten invoeren als ze verschillende instroommomenten kunnen bieden. Daar is Plasterk het mee eens.

Ten slotte vraagt de inspectie zich af of de masteropleidingen wel omvangrijk genoeg zijn. Ruim de helft duurt één jaar en sommige opleidingen stellen het gewenste niveau in zo’n korte tijd niet te kunnen halen. Internationaal zou het diploma daardoor minder waard worden. Plasterk deelt die zorg en vraagt om een vervolgonderzoek naar de risico’s.

De formele evaluatie van de bama-invoering wil de minister overigens een jaar uitstellen. De masteropleidingen draaien nog maar net en zijn ‘zeker nog niet uitontwikkeld’, meent hij. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?