Terug naar overzicht

Herziening salarisgebouw inzet hbo-cao

De vakbonden willen het functiewaarderingssysteem in het hbo herzien. ‘Nieuwe docenten zwemmen in de fuik van de laagste salarisschaal, waaruit ontsnappen alleen mogelijk is door managementtaken te aanvaarden.’

De bonden willen docenten die alleen lesgeven meer carrièrekansen bieden. Dat blijkt uit de inzet waarmee ze deze week de onderhandelingen voor de nieuwe hbo-cao ingaan. Ze verwijzen naar het oplopende docententekort in het hbo. Te veel jongeren zouden een loopbaan bij een hogeschool mijden of deze weer snel verlaten. Een ‘woud van bonussen en toeslagen’ zien de bonden als een onwenselijk lapmiddel voor de voorziene arbeidsmarkttekorten.

Het functiewaarderingssysteem werd vorig jaar ingevoerd, met instemming van de bonden. Het had voor een betere loopbaanontwikkeling moeten zorgen en meer helderheid moeten bieden over het niveau en de waardering van banen in het hbo. Het leidde echter tot onrust, omdat veel docenten in functieschaal werden teruggeplaatst – zij het met behoud van salaris. Volgens de bonden zouden de hogescholen de herziening hebben aangegrepen om bezuinigingen door te voeren – iets wat de HBO-raad altijd in alle toonaarden heeft ontkend.

Eind vorig jaar liet AOb-voorzitter Walter Dresscher weten dat het functiewaarderingssysteem in zijn ogen niet goed functioneerde, vooral omdat de managementtaken daarin te zwaar zouden worden beloond. Hij verweet de HBO-raad de kop in het zand te steken voor de onvrede onder docenten.

Bij de onderhandelingen over de nieuwe cao zullen de vakbonden eveneens pleiten voor een meer ‘levensfasebewust’ personeelsbeleid. Ze willen maatwerk voor jonge én oudere medewerkers: goedkope kinderopvang bijvoorbeeld, maar ook meer ‘ouwelullendagen’. Verder willen ze meer duidelijkheid over de tijd die voor bepaalde zaken beschikbaar is; dat moet leiden tot een vermindering van de hoge werkdruk. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?