Terug naar overzicht

‘Het oude leren is vooral iets voor de luie leerling’

De column van Avansdocent Youssef Azghari in dagblad Trouw vorige week leverde tientallen reacties op, niet alleen op de website van Trouw, maar ook op de site van Beter Onderwijs Nederland.

Onder de titel ‘Het oude leren is vooral iets voor luie studenten’ schreef Azghari, docent bij de Academie voor Sociale Studies en vaste columnist bij Trouw, over het competentiegericht leren. Volgens Azghari wakkert het ‘oude leren’ het zelf nadenken niet aan. ‘Wat studenten doen is kennis van deze autoriteit (de docent, red.) opzuigen en reproduceren. Als je een fotografisch geheugen hebt zit je goed. In dit democratische ik-tijdperk werkt dit lesgeven niet meer. Zeker niet in Nederland, waar studenten zeer mondig zijn opgevoed. Zij vallen in slaap als je langer dan twintig minuten een monoloog houdt. Bovendien willen ze niet alleen feitjes weten, maar ook zelf onderzoeken en ontdekken. Ze willen als calculerende kennisburgers waar voor hun collegegeld. Van de docent verwachten ze dat hij theorie en praktijk koppelt.’

Vervolgens gaf hij een voorbeeld van zijn eigen lessen creatief en analytisch denken, die volgens hem door de studenten gewaardeerd worden. ‘Mijn doel was behalve ze te laten kennismaken met dit vak, ook met instructies en opdrachten het creatief en analytisch denken te bevorderen. Via hoorcolleges over wat we zoal kunnen leren van westerse en oosterse filosofen, ruimte voor debat, dialogen en reflectie prikkelde ik mijn studenten tot (na)denken. Dat is niet alleen mij goed bevallen, maar ook de studenten die mijn lessen als “uitdagend” en “verrijkend” omschreven. Als ik het volgens het oude leren had aangepakt, had verteld welke filosoof wanneer wat waarom dacht, was hun denkvaardigheid geen millimeter verbeterd.’

Zijn column leverde zowel op de website van Trouw als die van Beter Onderwijs Nederland (BON), een actiegroep tegen het nieuwe leren, een stroom van vooral afkeurende reacties op.

‘Aha!’, reageert iemand op de website van Trouw. ‘Denken wordt in “Het Nieuwe Leren” blijkbaar als een vak apart opgevat. Denkvaardigheid wordt daar, heel toepasselijk, in millimeters uitgedrukt. En waar dan over gedacht wordt is kennelijk niet van belang. Ook de historische kaders waarbinnen ideeën ontstaan en gerijpt zijn doen er hier blijkbaar niet meer toe. Ik vraag me af wat deze docent zijn gehoor dan wel te bieden heeft. Of is dat nu juist de kern van dit “Nieuwe Leren”?’

Een andere reactie: ‘Het is onder veel leraren al langer bekend dat zwakkere leerlingen meer baat hebben bij het “oude leren” en dat “het nieuwe leren” eigenlijk alleen nuttig is voor de hoogvliegers. Dat Youssef Azghari zwakke leerlingen gelijkschakelt met luie leerlingen is niet alleen “bullshit” maar ook buitengewoon beledigend.’

Azghari vindt het leuk dat er zoveel reacties op zijn column komen. Hij vindt wel dat het tijd wordt dat er eens goede discussies over het onderwerp worden gehouden, waarbij duidelijk is wat wordt verstaan onder het competentiegericht leren. ‘Iedereen heeft daar nu andere ideeën bij.’

In de rechterkolom van deze website kan in het discussieforum mee worden gediscussieerd over het ‘nieuwe leren’. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?