Terug naar overzicht

Hoger onderwijs bijzaak in parlementair onderzoek

Oppositiepartij VVD is blij met de komst van een parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar. Wel hadden de liberalen het hbo een meer prominente plek willen geven.

De Tweede Kamer stemde vandaag formeel in met het onderzoek, omdat de volksvertegenwoordigers willen weten wat er misging: goedbedoelde vernieuwingen zoals de invoering van de basisvorming of de tweede fase in het voortgezet onderwijs stuiten in de praktijk vaak op weerzin. Het ‘nieuwe leren’ in het hoger onderwijs komt slechts zijdelings aan de orde. Een parlementaire meerderheid is bang dat het onderzoek anders te breed wordt.

VVD-kamerlid Halbe Zijlstra vindt dat jammer. ‘Wij hadden in ieder geval het hbo willen meenemen. Maar als we aanleiding zien om alsnog dieper op de problemen van hogescholen in te gaan, dan zullen we dat zeker niet laten.’

Het plan voor een parlementair onderzoek werd in januari gelanceerd door coalitiepartij PvdA. Opmerkelijk, want de partij was op dat moment nog met ChristenUnie en CDA in onderhandeling over de vorming van het kabinet. ‘Deze partijen wilden niet te lang stilstaan bij het verleden’, zegt Zijlstra. ‘Ze zijn nu overstag, maar nog altijd niet erg enthousiast.’

Een parlementair onderzoek is een ‘light’-versie van de parlementaire enquête. De Tweede Kamer stelt een commissie samen die onderzoek doet en betrokkenen hoort. Die staan echter niet onder ede. Het jongste parlementaire onderzoek is van vorig jaar en concentreerde zich op de tbs-problematiek. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?