Terug naar overzicht

Invoering ‘nieuwe leren’ uitgesteld in mbo

Mbo-instellingen mogen twee jaar langer experimenteren met competentiegericht beroepsonderwijs.

Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA) de Tweede Kamer laten weten. Ze vindt het belangrijker dat de verplichte sectorbrede onderwijsvernieuwing verantwoord geschiedt dan dat de oorspronkelijke deadline van 1 augustus 2008 wordt gehaald. ‘Door extra tijd te geven kunnen scholen meer en beter ervaring opdoen met de inrichting van competentiegericht beroepsonderwijs.’

Ze erkent dat de vernieuwingsoperatie complexer en ingrijpender is dan voorzien en dat de uitvoering niet probleemloos verloopt. Met name het aantal onderwijsuren is te laag: voltijdse opleidingen halen de norm van 850 uren les per jaar vaak niet.

Scholieren- en studentenorganisaties pleitten al eerder voor een zorgvuldiger invoering van het nieuwe leren. De staatssecretaris heeft de Onderwijsinspectie opgedragen om de verzamelde klachten op korte termijn te onderzoeken. Het inspectierapport wordt in mei verwacht. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?