Terug naar overzicht

Jaarverslag 2006: ’terug naar oude niveau’

Voor Avans Hogeschool was 2006 een jaar waarin de school weer ‘terugkwam op het oude niveau’. Dat vindt bestuursvoorzitter Harry Koopman. Gisteren is het jaarverslag 2006 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Het jaar daarvoor, 2005, was een rampjaar, aldus Koopman. Een rommelig jaar als gevolg van de reorganisatie die in 2004 was ingezet. De ondersteunende diensten werden gecentraliseerd in diensteenheden en er werden achttien academies ingericht. ‘Het heeft de organisatie pijn en moeite gekost om dit voor elkaar te krijgen’, zegt Koopman. Het was volgens hem de moeite waard. ‘Daarvoor bestond Avans uit verschillende koninkrijkjes. De samenwerking is nu verbeterd. Maar ik ga niet zeggen dat alles al perfect is.’

Het jaar 2006 is volgens het jaarverslag ‘met een positief resultaat afgesloten’. Er is volgens Koopman veel ‘inverdiend’. De ondersteunende diensten moesten 5 procent per jaar bezuinigen en dat is volgens het jaarverslag met name bij de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst goed gelukt.

Nu Avans weer ‘terug op het oude niveau is’, kan ‘geoogst’ worden. Vooral de nieuwe gebouwen en Xplora, het nieuwe leer- en innovatiecentrum van Avans, dragen daar volgens Koopman toe bij. ‘We hebben veel energie gestoken in de voorbereiding ervan. In 2007 is alles gelijktijdig klaar.’

De studenteninstroom was in 2006 een zorgenkindje, wat in 2005 ook al het geval was. Er was nauwelijks toename, terwijl dat bij andere hogescholen wel het geval was. Daar lijkt nu een einde aan gekomen. Het aantal aanmeldingen voor studiejaar 2007/2008 is op dit moment meer dan 15 procent hoger dan vorig jaar op dit tijdstip. Maar Koopman is voorzichtig. ‘De prognoses voor 2006 waren heel slecht, maar uiteindelijk bleek dat de instroom stabiel bleef.’

In het jaarverslag over 2006 wordt vooruitgeblikt op zaken die in 2007 en de jaren erna bereikt moeten worden. Er wordt onder meer een integraal kwaleitszorgplan ingevoerd. Integrale kwaliteitszorg is onder meer van belang als voorzetje voor hogeschoolbrede accreditatie (externe kwaliteitcontrole) op de gebieden voorzieningen en kwaliteitszorg.

De salarissen van de drie Avansbestuurders – naast Harry Koopman, Marja Kamsma en Frans van Kalmthout – zijn in 2006 iets lager uitgevallen dan in 2005. De salarissen bestaan uit een vast gedeelte, dat stijgt volgens de CAO van de hbo. Daarnaast zijn er targets waar bonussen aan verbonden zijn. Die werden niet helemaal gehaald, waardoor het totale salaris iets lager uitviel. De drie bestuurders ontvingen samen 508.169 euro.

Onder meer de bonus voor ‘tevredenheid studenten’ werd niet gehaald. ‘We zouden een bonus krijgen als 80 procent van de studenten ons een 7 zou geven’, verklaart Harry Koopman. ‘Jammer dat we dat niet haalden. Niet vanwege de bonus, maar omdat onze klanten niet zo tevreden zijn als wij zouden willen. Maar het is goed om te weten hoe ze erover denken.’

Uit het Studententevredenheidsonderzoek van 2006 bleek dat studenten de organisatie als geheel niet meer dan een 6,4 gaven. Onder meer de trage en slechte verwerking van de studieresultaten waren daar de oorzaak van. Koopman erkent dat dit in 2005 een probleem was (het onderzoek werd begin 2006 uitgevoerd), omdat na de centralisatie de registratie op één plek samenkwamen. Daardoor moest met verschillende systemen worden gewerkt en dat ging fout.
Koopman vindt wel dat het een hogeschool moet lukken om zijn ‘dossiers op orde te krijgen. Als een verzekeringsmaatschappij dat lukt, moeten wij dat ook kunnen.’ In het jaarverslag staat dat in de planperiode 2007-2010 ‘bedrijfsprocessen’ en de ‘administratieve organisatie’ verder verbeterd moet worden.

Het complete jaarverslag komt waarschijnlijk net na de meivakantie op intranet te staan. Over enkele maanden komt er een kortere versie, het ‘populair’ jaarverslag. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?