Terug naar overzicht

Lectoraat Huiselijk Geweld stelt veel belang in samenwerking

‘Samenwerken is hard nodig om onderzoek van de grond te tillen en een gezamenlijke onderzoeksagenda te bepalen’, zegt lector Sietske Dijksta bij de start van het lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld.

Dijkstra wil veel gaan samenwerken met mensen uit de praktijk en onderzoekers.

Tijdens de start van het zeventiende lectoraat van Avans Hogeschool wordt duidelijk dat er nog maar weinig onderzoek gedaan is naar huiselijk geweld. Netty Visser, de directeur van vrouwenopvangcentrum Valkenhorst in Breda, maakt in haar inleiding gebruik van onderzoekcijfers uit 1997. Uit dit onderzoek blijkt dat vijftigduizend vrouwen per jaar slachtoffer zijn van huiselijk geweld, waarvan zestig dodelijke slachtoffers. Maar één op de vijf vrouwen kan opgevangen worden. ‘Zou dit onderzoek nu gedaan worden, dan zijn de cijfers ongetwijfeld hoger’, zegt Visser.

Sietske Dijkstra geeft aan de komende jaren veel te willen samenwerken, bijvoorbeeld met andere Avanslectoren zoals Ria Wijnen van Gerontologie, Rick Kwekkeboom van Vermaatschappelijking in de zorg en Ben Rovers van Jeugd en Veiligheid. ‘Ook zijn er contacten met bijvoorbeeld prof. dr. Judith Wolf van de Radboud Universiteit. Zij deed met collega’s voor het eerst onderzoek naar de maat en baat van de vrouwenopvang’, zegt Dijkstra. Het lectoraat zal ook betrokken worden bij het onderzoek van Wolf naar cliëntprofielen in de opvang.

Het lectoraat is ontstaan op initiatief van Valkenhorst. Dijkstra kijkt er naar uit om samen te gaan werken met de professionals uit de praktijk en hen te prikkelen tot verder onderzoek. ‘Dat is een schatkamer van jarenlange expertise en inzet. De kunst is om deze know how meer naar buiten te brengen en uit te dagen.’

Studenten van de Academie voor Sociale Studies in Breda zullen in de toekomst meer gaan doen met het thema huiselijk geweld als het aan Dijkstra ligt. ‘De cursus huiselijk geweld die opvangmedewerkers dit jaar voor de tweede maal geven aan studenten kan verder uitgebouwd worden. Er zullen gastcolleges worden gegeven, de uitdaging is om kennis vast te leggen in het curriculum van de opleiding.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?