Terug naar overzicht

‘Maar acht procent van de hbo’ers is tevreden’

Ruim 3600 hbo-studenten zijn de afgelopen weken aangesproken door leden van studentenbond LSVb. Die kwamen persoonlijk controleren of het echt zo slecht gesteld is met de onderwijskwaliteit. Het antwoord was ja: slechts acht procent had geen klagen.

Naar aanleiding van de vele klachten over het nieuwe leren toerde de LSVb – samen met scholierenorganisaties LAKS en JOB – in maart met een bus door het land. In het hoger onderwijs bezochten ze acht hogescholen, waaronder de Hogeschool Utrecht, Inholland Diemen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam. LSVb-voorzitter Irene van den Broek: ‘We zijn niet voor de bus blijven staan, maar de kantines ingegaan. Zodoende konden we ook tevreden studenten aan het woord laten.’

Alleen, dat waren er niet zo veel. De LSVb verzamelde meer dan 3600 reacties uit het hoger onderwijs en daarvan waren er maar 125 positief. Ruim zestig procent van de klachten ging over het gebrek aan contacturen, slechte begeleiding en nutteloze colleges. Eén op de negen studenten laakte de kwaliteit van het docentencorps. Ter vergelijking: in het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs was ongeveer dertig procent van de leerlingen tevreden.

Critici van het nieuwe leren zullen de onderzoeksresultaten aangrijpen om hun punt nog eens te maken. Maar Van den Broek zelf is geen tegenstander van het nieuwe leren. ‘Er is op zich niet veel mee mis, zolang iedereen maar beseft dat het meer geld kost en intensieve begeleiding vergt om er iets van te maken. Het is nu op veel hogescholen een bezuinigingsmaatregel gebleken, die zonder inspraak van docenten en studenten is doorgevoerd. Daardoor is er zo weinig draagvlak.’

Afgelopen vrijdag stonden LSVb, LAKS en JOB bij minister Plasterk op de stoep. Met negen postzakken vol klachten. ‘Daar schrok hij toch wel van’, zegt Van den Broek. ‘Ik denk dat hij wel doordrongen is van de ernst van de zaak. We hopen dat hij er mee aan de slag gaat: we willen kleinere groepen, meer contacturen en beter voorbereide en gemotiveerde docenten.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?