Terug naar overzicht

Meeste beroepszaken bij Sociale Studies

Het College van Beroep van Avans heeft vorig jaar 48 beroepsschriften van studenten ontvangen. Opvallend was het aantal klachten van studenten van Sociale Studies: 22.

Van dit aantal bij Sociale Studies waren er acht gebaseerd op een vergissing. Door een fout in de administratie kregen deze studenten op de laatste dag voor de zomervakantie een negatief bindend studieadvies, wat betekent dat ze van school af zouden moeten. Omdat er niemand meer op school was die hen kon helpen, is dit probleem pas na de zomervakantie opgelost, ‘hetgeen de nodige onrust heeft veroorzaakt onder de betrokken studenten’, schrijft het College van Beroep in zijn jaarverslag over 2006.

Volgens de ambtelijk secretaris van het College van Beroep, Marla van Overbeek, zie je wel vaker dat bepaalde academies in één jaar veel beroepszaken hebben. In 2005 gold dit bijvoorbeeld voor de Academie voor Gezondheidszorg. Van de technische opleidingen kwam in 2006 niet één klacht, maar dat is in het verleden ook wel eens anders geweest, aldus Van Overbeek.

Een van de oorzaken van een hoog aantal beroepszaken bij een opleiding, kan zijn dat de examencommissie niet goed functioneert. ‘Als de leden niet samen door één deur kunnen, zie je dat ze onevenwichtige besluiten nemen’, zegt de secretaris. Ook ten tijde van veranderingen, als regels niet meer eenduidig zijn, kan het voorkomen dat vaker aanvechtbare beslissingen worden genomen.

René Pauwelse, in 2006 voorzitter van de examencommissie van een van de opleidingen van de Academie voor Sociale Studies, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, kan geen verklaring geven voor het hoge aantal beroepsschriften van zijn academie. Dit geldt ook voor Els van Beers, voorzitter van de examencommissie van de brede propedeuse van Social Work. ‘Ik zou me daar eerst in moeten gaan verdiepen voordat ik een goed antwoord kan geven.’

Veel zaken die bij het College van Beroep komen, gaan over het bindend negatief studieadvies. Logisch vindt Van Overbeek, want deze beslissing van examencommissies heeft grote gevolgen voor de student. ‘En juist in deze gevallen waarbij de voortzetting van de opleiding in het geding is, is het van belang dat bij het uitbrengen van deze beslissing geen vergissingen worden gemaakt en dat alle procedures zorgvuldig verlopen’, staat in het jaarverslag.

Van de negentien beroepszaken die over dit onderwerp gingen, zijn er uiteindelijk twee ongegrond verklaard, één van de Pabo en één van Sociale Studies. Acht keer werd geschikt, wat inhield dat het bindend negatief studieadvies voordat het tot een rechtzaak kwam, werd ingetrokken. Acht keer werd het beroepsschrift terugverwezen naar de examencommissie (het geval van de administratieve vergissing) en één keer heeft de student het beroepsschrift zelf ingetrokken.

Andere zaken die vorig jaar in het college aan bod kwamen, gingen over de verhoging van het collegegeld voor deeltijdstudenten, de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma, het aantal herkansingen van tentamens en conflicten rond stagebegeleiding en beoordeling. In totaal kreeg de student vijf keer gelijk en de opleiding acht keer.

Volgens Van Overbeek is het aantal beroepsschriften bij Avans Hogeschool al jarenlang stabiel. Zij vindt ook dat het aantal van 48 op een totaal van 18.000 studenten ‘redelijk beperkt’ is. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?