Terug naar overzicht

Naar CITO in Arnhem voor inzage in rekentoets

Eerstejaars pabo-studenten die zakken voor de veelbesproken rekentoets, kunnen bij hun instelling niet zien welke antwoorden fout waren.

Daar moet verandering in komen, vindt een Kamermeerderheid. De HBO-raad komt met een tussenoplossing.

Normaal gesproken kan een student altijd zijn tentamen opvragen. Niet alleen om te controleren of de beoordeling klopt, maar ook om te leren van zijn fouten. Maar uitgerekend bij de cruciale rekentoets van de opleiding tot leraar in het basisonderwijs krijgen studenten niet te zien wat ze verkeerd hebben gedaan.

De landelijke toets is ingevoerd toen bekend werd dat veel pabo-studenten minder goed kunnen rekenen dan scholieren van groep 8. Wie ook na twee herkansingen faalt, moet vertrekken. Er staat dus veel op het spel.

Studenten maken de toets op een computer. Wie een opgave fout heeft, krijgt een iets makkelijker sommetje. Voor wie hem goed heeft, gaat het niveau juist iets omhoog. Iedere student krijgt dus een eigen tentamen. Na afloop zien ze wel op welk onderdeel ze slecht scoren (breuken, vermenigvuldigen, enzovoorts), maar niet precies met welke som ze de mist in gaan.

Volgens CITO, die de toets heeft ontwikkeld, bevat de database 856 opgaven. Vandaar dat ze geheim moeten blijven. Anders leren studenten de antwoorden gewoon uit het hoofd.

Het zou ‘een heidense klus’ worden om de database bijvoorbeeld tien keer zo groot te maken. Daar heeft CITO bovendien de middelen niet voor, stelt directeur hoger onderwijs Cor Sluijter. ‘Iedere opgave moet aan vierhonderd proefpersonen worden voorgelegd. Er is immers maar één meetmoment en er hangt erg veel van af. We moeten er dus zeer zorgvuldig mee omgaan.’

‘Het mag niet gebeuren dat een student zakt en niet weet waarop’, oordeelt Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra van de VVD. ‘Voor hetzelfde geld heeft de computer een storing. Je zal maar net die ene student zijn. Hogescholen zullen er niet aan ontkomen inzage te geven.’

In eerste instantie zegt de woordvoerder van de HBO-raad dat deze gang van zaken niet in strijd is met het onderwijs- en examenreglement. Want alleen de laatste toets zou een ‘beoordelingsinstrument’ zijn. ‘Voor die laatste toets geldt wel dat we inzage willen geven.’ HBO-raad en CITO zouden uitzoeken hoe dat dan precies zou moeten.

Volgens de Algemene Onderwijs Bond hebben sommige studenten al protest aangetekend.
Maar pabo-opleidingen verdedigen het huidige beleid. Zo zegt opleidingsdocent Hans van ’t Zelfde van de Pabo in Breda: ‘Je kunt moeilijk alle computergestuurde toetsen ter discussie stellen. Via de computer gaat het een stuk efficiënter.’ Overigens meent hij wel dat de database van het CITO niet groot genoeg is.

Hogeschool Inholland hoopt ‘dat er een oplossing komt zodat studenten hun tentamens kunnen inzien.’ Het zou zonde zijn om energie te verliezen aan onnodige juridische procedures, meent een woordvoerder.

‘Opmerkelijk’, zegt Sebastiaan den Bak, voorzitter van studentenverbond ISO. ‘Alle studenten zouden hun tentamens moeten kunnen bekijken. Anders leer je er niets van.’

‘Desnoods moet minister Plasterk ingrijpen’, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. ‘Het belangrijkste is dat de studenten goed kunnen rekenen. Het moet een kleine moeite zijn om dit op te lossen.’ Ook zijn PvdA-collega Marianne Besselink hoopt dat CITO er snel mee aan de slag gaat.

CITO speelt met het idee om één openbare toets te maken. Daaraan zouden studenten dan kunnen zien wat hun niveau is en waar ze aan moeten werken. ‘Zo gaat het in de Verenigde Staten ook’, zegt Sluijter.

De HBO-raad heeft intussen in overleg met CITO en het ministerie van Onderwijs een andere oplossing bedacht. Studenten mogen zien welke sommen ze precies verkeerd hebben, maar daarvoor moeten ze afreizen naar het kantoor van CITO in Arnhem. Bij hun eigen hogeschool kan het nog altijd niet. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?