Terug naar overzicht

Onderzoek naar tekort hoogopgeleiden Breda

Er moet een onderzoek komen naar de reden van het tekort aan hoger opgeleiden in Breda, vindt de Partij van de Arbeid. Richard Blankenstein, PvdA-raadslid en student Management, Economie & Recht, schreef er namens zijn fractie een brief over aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Het aantal vacatures voor hoger opgeleiden neemt de komende jaren flink toe volgens de Economische Barometer. Dat is een jaarlijks onderzoek van Avans, de Gemeente Breda en Rabobank naar de stand van de economie in Breda. Intussen trekken jongeren nog steeds weg uit de stad en dan met name naar de randstad, denkt Blankenstein. Een onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaken zijn, zodat maatregelen getroffen kunnen worden. ‘Misschien zijn er te weinig goede woningen of te weinig leuke evenementen in Breda’, aldus Blankenstein.

Een student van Avans of de NHTV zou het onderzoek het beste kunnen uitvoeren, vermoedt Blankenstein. ‘Die heeft immers het makkelijkst toegang tot de mensen over wie het onderzoek gaat’, zegt hij. Hoe het onderzoek er precies moet uitzien weet hij nog niet. Hij wil eerst het antwoord van het college afwachten. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?