Terug naar overzicht

Raad van State: boete Hogeschool Rotterdam terecht

Het ministerie van OCW heeft een succesje geboekt in de afwikkeling van de zogenaamde hbo-fraude. Volgens de Raad van State heeft de Hogeschool Rotterdam voor zeven euroton aan onterechte bekostiging ontvangen voor studenten uit het buitenland.

De afgelopen maanden kreeg het ministerie van OCW verschillende keren het deksel op de neus bij de terugvordering van al dan niet ten onrechte uitgekeerde onderwijsbekostiging: claims bij de Christelijke Hogeschool Nederland en onlangs nog bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werden in beroep grotendeels naar de prullenmand verwezen. Zo bleef van de 2,4 miljoen euro die de HAN moest terugbetalen ‘slechts’ zeven ton over.

De ‘onregelmatigheden’ waarvoor de Hogeschool Rotterdam opdraait, zijn een erfenis van de HES Rotterdam, die in 2002 met de Hogeschool Rotterdam fuseerde. Die instelling ontving bekostiging voor uitwisselingsstudenten die niet van plan waren om er een samenhangende opleiding te volgen, maar slechts een beperkt aantal vakken.

Volgens de instelling was daar niets frauduleus aan; ze kaartte de kwestie zelf aan bij de commissie-Schutte, die de ‘hbo-fraude’ voor het ministerie van OCW onderzocht. Schutte constateerde echter dat er ruim 600 duizend euro te veel was uitgekeerd aan de HES. Het ministerie verhoogde dat bedrag na controle van haar eigen accountants tot bijna zeven ton.

Na inmenging van de speciale beroepscommissie moest de Hogeschool Rotterdam eerst de helft terugbetalen. De Rotterdamse rechtbank veegde vervolgens de hele terugvordering van tafel. Daarop stapte OCW naar de Raad van State, die de eerdere uitspraak definitief terugdraaide. De Hogeschool Rotterdam kan het bedrag zonder continuïteitsrisico’s aan het rijk teruggeven.

De hbo-fraude kwam in 2001 aan het licht bij Saxion Hogescholen. Een voormalige medewerker maakte via de media bekend dat verschillende hogescholen studenten bij het rijk voor bekostiging in rekening brachten, terwijl ze er niet studeerden. Uiteindelijk besloot de Tweede Kamer de commissie-Schutte op pad te sturen: die concludeerde in 2005 dat er 110 miljoen euro te veel aan bekostiging was uitgekeerd. Veel instellingen vochten de terugvordering van OCW aan: bij de aanvang van het nieuwe kabinet bleek pas 29 miljoen euro van het totale bedrag met succes te zijn teruggevorderd.

Ook Avans Hogeschool werd ervan beschuldigd ten onrechte onder meer buitenlandse studenten voor bekostiging te hebben opgevoerd en hangt een claim van 21 miljoen boven het hoofd. De rechtzaak hierover moeten nog plaatsvinden. [TdO/HOP, PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?