Terug naar overzicht

Reisafstand en sfeer bepalen studiekeuze

De invloed van onafhankelijke studiekeuze-informatie is nog altijd marginaal. Studenten kiezen hun instelling eerder uit op reisafstand, reputatie en aantrekkelijkheid van de stad waar ze terechtkomen, dan op onderwijskwaliteit.

Voor ruim de helft van de hbo-studenten (56 procent) is een kortere reisafstand het belangrijkste motief bij de keuze van hun hogeschool. Minder genoemde argumenten zijn een betere reputatie van de instelling (42 procent) en onderwijskwaliteit (40 procent).

Universitaire studenten vinden de uitstraling van de universiteit (58 procent) en de aantrekkelijkheid van de universiteitsstad (56 procent) belangrijker dan de reistijd (48 procent). Voor veertig procent is de kwaliteit van onderwijs en opleiding het belangrijkste keuzemotief.

Een en ander blijkt uit een rapportage die het Nijmeegse onderzoeksbureau Iowo in opdracht van Studiekeuze123.nl heeft gemaakt. Het onderzoek baseert zich op de Instroommonitor 2005-2006, waarvoor 25 duizend studenten zijn ondervraagd.

Websites, brochures en voorlichtingsdagen van instellingen worden het meest gebruikt bij het bepalen van de studiekeuze. Ouders hebben daarop verreweg de meeste invloed, zeggen 47 procent van de mannen en 54 procent van de vrouwen. Onafhankelijke informatiebronnen als de Keuzegids Hoger Onderwijs en de website Studiekeuze123.nl beïnvloeden drie procent van de hbo-studenten en dertien procent van de universitaire studenten.

‘Vreemd genoeg kiezen aankomende studenten nog naïef, zonder zich goed te laten voorlichten’, zegt Wilma de Buck, programmamanager van Studiekeuze 123. ‘Op andere terreinen zijn vergelijkende consumentensites razend populair.’

Uit aanvullend onderzoek onder studenten die de weg naar de site wel hebben gevonden blijkt dat zij vooral behoefte hebben aan informatie over de kwaliteit van de opleiding, het onderwijsprogramma en arbeidsmarktperspectieven. ‘Die onderwerpen krijgen bij de verdere ontwikkeling van www.studiekeuze123.nl hoge prioriteit’, aldus De Buck. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?