Terug naar overzicht

Reken- en taalcursus voor aspirant-studenten

Een oriëntatiecursus en een zomercursus in rekenen en taal moet de angst om aan te melden bij de Pabo wegnemen. Het aantal aanmeldingen blijft nu achter bij dat van vorig jaar.

Volgens Pabodirecteur Jef Bückers is de aandacht voor de vermeende slechte reken- en taalvaardigheid onder Pabostudenten oorzaak van de daling van het aantal aanmeldingen. ‘Eerstejaars Pabo-studenten bleken slecht te scoren. Dat heeft aspirant-onderwijzers onzeker gemaakt over hun eigen kunnen. Ze aarzelen daarom om zich aan te melden. Wie namelijk drie keer zakt, moet van school af. Ze durven dat risico niet te lopen’, zegt hij vandaag in BN/De Stem.

Om het aantal aanmeldingen alsnog te laten stijgen, gaat de academie cursussen geven aan aspirant-studenten. Buckers: ‘We hebben nu beslist dat we in juni een week een oriëntatiecursus taal en rekenen aanbieden. Aanstaande Pabo-studenten kunnen in die periode hun parate kennis testen. Blijkt na die week dat hun taal- en rekenvaardigheden nog te wensen overlaten, dan bieden we de mogelijkheid om in augustus een bijspijkercursus te volgen. Het idee is dat de student daarna met weinig of geen moeite de toets kan halen.’

Op dit moment hebben zich zo’n honderd studenten aangemeld voor de Bredase Pabo, tegen ongeveer 125 vorig jaar. Beide aantallen zijn overigens hoger dan de 75 studenten die zich rond deze tijd in 2005 hadden aangemeld.

Tijdens de open dag van 21 april kunnen toekomstige studenten meer informatie krijgen over de cursussen. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?