Terug naar overzicht

Strengere controle op eindexamens

Staatssecretaris Van Bijsterveldt gaat op korte termijn na welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de examens in het voortgezet onderwijs te garanderen.

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat veel scholieren de afgelopen jaren gemiddeld een half punt hoger scoren voor hun schoolexamen dan voor het centraal schriftelijk. Vier procent van de havisten en zestien procent van de vwo’ers krijgt een half tot een heel punt meer en ongeveer één procent van hen zelfs ruim een vol punt.

Scholen die geen duidelijke verklaring kunnen geven voor zulke grote discrepanties gaat de inspectie ‘nog beter’ in de gaten houden. Hoe dit het best kan gebeuren moet nader worden uitgezocht.

De staatssecretaris neemt die aanbeveling over en kondigt tegelijk aan dat dan ook de examenverschillen in het particuliere voortgezet onderwijs worden onderzocht. De onderwijssociologen Jaap Dronkers en Marloes de Lange concludeerden een jaar geleden al dat de scores voor schoolexamen en centraal examen daar fors verschillen. Volgens hen laat het toezicht van de inspectie veel te wensen over. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?