Terug naar overzicht

Studenten met psychische problemen zoeken eerder hulp

Studentenpsychologen hebben het drukker dan ooit. Toch vermoeden zij niet dat de psychische gezondheid van studenten achteruit gaat, zoals het Algemeen Dagblad gisteren meldt.

Volgens het AD is de hulpvraag van studenten de afgelopen jaren flink gestegen. Op sommige instellingen zou de toename zelfs twintig procent zijn. Per instelling bezoeken zo’n tweehonderd à zevenhonderd studenten wel eens de studentenpsycholoog.

Maar die toename valt volgens Ton Boekhorst, de Groningse voorzitter van de landelijke werkgroep studentenpsychologen, grotendeels te verklaren door de groei van het aantal studenten. Meer studenten betekent gewoon meer werk aan de winkel.

‘Daarnaast hebben studentenpsychologen zelf nieuwe initiatieven genomen’, zegt Boekhorst. ‘Ze begeleiden bijvoorbeeld groepen studenten die door faalangst en uitstelgedrag moeite hebben met
afstuderen of bang zijn voor het leven na de bul. Zulke groepen waren er eerst niet, dus kon niemand er gebruik van maken.’

Marian Quaak, decaan van de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda, ziet wel een trend in de hulpvraag. ‘Ik merk dat er best veel studenten naar mij toe komen met complexe psychische problemen. Cijfers hebben we niet, dus het is moeilijk om te zeggen of het er meer of minder zijn dan jaren geleden.’ Quaak denkt dat studenten het de laatste jaren moeilijker hebben door het meer zelfstandig studeren. Ook zegt ze dat de studenten een weerspiegeling van de samenleving zijn, wat betekent dat er ook onder hen meer zijn met psychische problemen dan vroeger.

Avans heeft op dit moment nog geen psycholoog in huis. Van huis uit is Quaak niet alleen decaan maar ook psycholoog. Die extra expertise komt van pas bij haar baan als decaan. ‘Veel problemen die gaan over studievertraging, studieontwijkend gedrag en niet tot studeren kunnen komen, komen vaak voort uit onderliggende psychische problemen. Dan komt het van pas dat je ook psycholoog bent en dat oppikt.’

Quaak vindt het kwalijk dat de studenten die ze doorverwijst naar psychologen soms drie maanden moeten wachten. ‘Dat vind ik echt heel slecht. Een logisch gevolg daarvan is studievertraging.’ Quaak vindt dat er absoluut een behoefte aan is aan een psycholoog op Avans. ‘Als decanen hebben we het aangekaart en ik hoop en denk dat er wel één komt.’

‘Ik geloof niet dat er meer studenten zijn met psychische problemen’, zegt José Stikkers, studentendecaan in Den Bosch. Ze beaamt wel dat er meer studenten zijn die bij haar aankloppen voor hulp. Volgens haar komt dat onder andere doordat er geen taboe meer is rond het onderwerp. ‘Mensen schamen zich er niet meer voor om met een psycholoog te gaan praten.’ Ook merkt Stikkers dat studenten eerder bij haar aankloppen voor psychische hulp. ‘Er ligt meer druk op de studenten, en omdat ze minder studiefinanciering krijgen moeten ze ook nog meer werken.’ Deze combinatie zorgt er volgens Stikkers voor dat studenten eerder in de problemen komen en studievertraging oplopen. Die studievertraging zorgt voor grotere gevolgen dan voorheen omdat studenten maar recht hebben op vier jaar studiefinanciering. Studenten die psychische hulp krijgen hebben recht op een jaar extra studiefinanciering.

Een psycholoog binnen Avans vindt Stikkers niet nodig. ‘In Den Bosch hebben we een zeer goed contact met de GGZ en de andere psychologen naar wie wij studenten doorverwijzen. Er is amper een wachttijd.’ Bovendien zegt ze dat wanneer er één psycholoog wordt aangesteld binnen de school, zo iemand een student maar op één manier kan helpen en nooit over een langere periode. ‘Als we studenten naar de GGZ doorverwijzen worden ze veel meer persoonlijk geholpen. Ze komen bijvoorbeeld in een verwerkingsgroep of bij een psychiater terecht.’ [BB/HOP,SP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?