Terug naar overzicht

Taakgestrafte jongeren op Avans

Criminele jongeren die hun straf uitvoeren op Avans. De Raad van Bestuur is enthousiast over het idee om taakstraffen op school uit te laten voeren.

Tijdens een workshop op de onderwijsdag in Den Bosch gingen Ben Rovers, lector Jeugd & Veiligheid, en Katinka Lünnemann, lector Veiligheid & Recht, over het idee van de Raad van Bestuur in discussie met Avansmedewerkers. Rovers stelde de volgende vraag: ‘Wat kunnen we met dit idee?’ Op deze vraag volgden vooral nog meer vragen en weinig antwoorden.

De discussie ging niet alleen om de randvoorwaarden, zoals welke taakgestrafte jongeren je toelaat. Worden het zware of lichte criminelen? Jonge of oude? Ook de veiligheid kwam ter sprake. Moet je ze fouilleren en moeten docenten dat dan doen? De meeste medewerkers vonden van wel omdat de veiligheid voorop staat, maar de vraag bleef of je zoiets dan van een docent mag verwachten. De één wist niet of hij dat zelf zou kunnen en willen. Een ander leek het geen probleem.

‘Als Avans dit project wil beginnen moet wel duidelijk zijn wat het doel is’, benadrukte een docent. ‘Is het een straf of geef je de criminele jongeren een nieuwe kans en ga je ze heropvoeden?’ Rovers vertelde dat er verschillende mogelijkheden zijn. Zo is er het maatjesproject, waarbij een taakgestrafte gekoppeld wordt aan een student. Ook kan een jonge crimineel helpen bij de facilitaire dienst. Daarnaast is een leerstraf in plaats van een taakstraf een optie.

Eén van de deelnemers vroeg zich af of er ook iets na de strafperiode gedaan kan worden. ‘Als de veertig, zestig of tachtig uur straf voorbij is, kan het niet in één keer afgelopen zijn. Dan hebben we er nog niks mee bereikt’, benadrukte ze. Uit cijfers blijkt dat een taakstraf meestal een minimale tot geen positieve uitwerking op de jongeren heeft. Toch stonden bijna alle aanwezigen positief tegenover het plan. De grote vraag bleef echter wat de realistische doelen zijn van het hele idee.

Titia Bredée, directeur van de Academie voor Management en Bestuur, zag zeker iets in het maatjesproject. ‘Het lijkt mij heel leuk. Kan een zware crimineel dan ook aan mij gekoppeld worden? Ik zie dat wel zitten.’ [SP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?