Terug naar overzicht

Weer discussie in AMR over besluit budgetmodel

In de vergadering van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) werd gisteren uitvoerig gediscussiërd over het twee weken geleden genomen besluit over het budgetmodel. Enkele leden riepen op het besluit te heroverwegen.

In de AMR-vergadering van 27 maart werd besloten het budgetmodel, dat ten grondslag ligt aan de begroting van Avans, goed te keuren. De Raad van Bestuur moet wel vóór 2009 de functies, normering en monitoring binnen het budgetmodel duidelijk omschrijven. De AMR en de Raad van Bestuur twisten al jaren over het onderwerp.

Enkele leden, die bij de vorige vergadering niet aanwezig waren, pleitten voor een nieuw voorstel van de commissie Financiële Zaken van de AMR over het budgetmodel. In een stemming haalde het voorstel om het besluit te heroverwegen het niet. De goedkeuring van het budgetmodel blijft daardoor gehandhaafd. Wel stelt de commissie Financiële Zaken een begeleidende brief aan de Raad van Bestuur op. Daarin moet duidelijk worden dat de goedkeuring een handreiking is aan het bestuur en dat het zich moet houden aan de voorwaarden die gesteld worden door de AMR. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?