Terug naar overzicht

AD-programma’s: nieuw elan of paard van Troje?

De tweejarige associate-degreeopleidingen komen de onderwijskwaliteit ten goede, denkt NVAO-voorzitter Karl Dittrich. HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra is daar nog niet zo zeker van.

Terpstra ziet in de AD-opleidingen een goede mogelijkheid om meer mensen in het hoger onderwijs te krijgen, bleek gisteren tijdens een speciale bijeenkomst over de korte hbo-programma’s. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat hogescholen wellicht het paard van Troje hebben binnengehaald. De korte opleidingen zijn vooral bedoeld voor mbo’ers en werkenden die opzien tegen een vierjarige hbo-opleiding. Maar van de 209 studenten die aan de eerste AD-opleidingen begonnen, komt twintig procent van de havo, zes procent uit het hoger onderwijs en drie procent uit het vwo. Terwijl studenten met deze achtergrond zich nu juist zouden moeten concentreren op het klassieke hoger onderwijs.

Harde conclusies kunnen gezien de nog geringe belangstelling niet worden getrokken. De eerste opleidingen gingen in september van start maar er wordt pas dit jaar actief voor geworven. Dat komt enerzijds doordat de Tweede Kamer de programma’s pas vorige week in de wet verankerde, en anderzijds omdat niet alle hogescholen enthousiast zijn over de programma’s. De vrees bestaat dat de ‘hbo-light’-opleidingen voor minder instroom in de bacheloropleidingen gaan zorgen.

Bij accreditatieorganisatie NVAO is men daar minder beducht voor. Voorzitter Karl Dittrich benadrukte het belang van differentiatie in het hoger onderwijs. ‘Het aantal studenten groeit nog steeds. En al die mensen hebben niet allemaal hetzelfde niveau. Als je er op blijft inzetten dat iedereen een bachelor- of masterdiploma moet halen, dan leidt dat tot erosie. Niet iedere student is voor die opleidingen geschikt.’ De AD-opleiding is in potentie een mooie eerste stap om mbo’ers tussen de 18 en 25 jaar naar het hoger onderwijs te trekken, vindt Dittrich. ‘En je moet er van uitgaan dat hogescholen er ook een heel ander type student mee binnenhalen.’

Ook minister Plasterk houdt het daarop. Hij herhaalde tijdens de bijeenkomst wat hij vorige week in de Tweede Kamer zei: de associate degree is vooral bedoeld voor mensen die na het mbo geen zin hebben om nog eens vier jaar verder te leren en voor werkenden die daar geen tijd voor hebben. Bovendien kunnen ze met een associate degree zonder vertraging doorstuderen voor een hbo-bachelordiploma.
Avans Hogeschool biedt zeven AD’s aan: Accountancy, Management in de Zorg, Marketing Management, Chemische Technologie, Financiële Dienstverlening, Small Business & Retail Management en Bouwtechnische Bedrijfskunde. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?