Terug naar overzicht

Allochtone afgestudeerden hebben vooral aanloopproblemen

Niet-westerse allochtone hoogopgeleiden die eenmaal een baan gevonden hebben, werken na vijf jaar bijna allemaal op hun eigen niveau.

Dat blijkt uit onderzoek van carrièreweekblad Intermediair. Pas afgestudeerde niet-westerse allochtonen hebben nog altijd meer moeite met het vinden van werk. Eenderde van hen accepteert daarom een baan waarvoor een lager opleidingsniveau volstaat. Bij autochtonen is dat aandeel maar een kwart. Maar na vijf jaar blijken bijna alle allochtonen op hun eigen niveau te werken. Ook de salarisachterstand – allochtone starters verdienen bruto bijna twee euro per uur minder dan autochtonen – is daarmee zo goed als verdwenen.

De aanloopproblemen komen doorgaans niet voort uit onwil van werkgevers. Veertig procent van hen zit juist te springen om een divers medewerkersbestand, maar kan de weg naar het allochtone talent nog niet vinden. Dat zou deels worden veroorzaakt doordat de wervingsmethoden niet-westerse allochtonen te weinig aanspreken.

Daarnaast speelt een rol dat veel allochtone starters geen goed professioneel netwerk hebben. Ze melden zich nog te vaak uitsluitend bij het arbeidsbureau of een uitzendbureau, en dat zijn niet de plaatsen waar de meeste topfuncties beschikbaar worden gesteld.

Vooral de grote bedrijven worden doortastender in hun zoektocht naar allochtoon talent. Zij hebben bijvoorbeeld vaak contact met allochtone studentenverenigingen. Het midden- en kleinbedrijf is nog niet zo ver. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?