Terug naar overzicht

Arbeidsmarkt ‘superverpleegkundigen’ gunstig

Ziekenhuizen denken dat de behoefte aan physician assistants en nurse practitioners de komende jaren zal stijgen.

Onderzoek van de HBO-raad toont aan dat er vooral voor nurse practitioners veel werk aan de winkel is. Driekwart van de bevraagde ziekenhuizen liet weten dat ze de komende jaren meer ‘superverpleegkundigen’in dienst zullen nemen. De vraag naar physician assistants is wat minder groot, maar geen enkel ziekenhuis verwacht dat die zal afnemen. Minister Klink van Volksgezondheid heeft daarom besloten de eerdere uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen naar 325 structureel te maken.

Het Nederlandse hbo telt elf zorgmasteropleidingen. In 2005 werd besloten ze te bekostigen omdat ze in een belangrijke maatschappelijke behoefte zouden voorzien. Superverpleegkundigen kunnen medische taken uitvoeren en daardoor bijdragen aan de vermindering van het artsentekort.

De nurse practitioneropleiding van Avans-Fontys telt momenteel twintig eerstejaars en vijfentwintig tweedejaarsstudenten. Voor het komend schooljaar is er veel interesse in de opleiding. Men verwacht dat zo’n dertig studenten zich uiteindelijk aanmelden.

Een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen betwijfelde in 2005 of de zorgmasters artsen wel zoveel werk uit handen namen, maar een grootschalig onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen trok de omgekeerde conclusie: vooral nurse practitioners zouden zich bezighouden met taken die traditioneel alleen door medici werden uitgevoerd. Volgens het onderzoek nemen ze onder meer anamneses af, stellen ze behandelplannen op, vragen ze aanvullend onderzoek aan en schrijven ze medicamenten voor. [HC/HOP,AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?