Terug naar overzicht

Associate degree niet bedoeld voor havisten

Minister Plasterk is niet van plan om tweejarige associate-degreeprogramma’s van hogescholen te reserveren voor mbo’ers. Wel gaat hij na of de havisten de opleiding niet als alternatief gaan gebruiken voor de vierjarige bachelor.

De Tweede Kamer vergaderde gisteren met Plasterk over de AD-programma’s. Die hadden vanwege de kabinetswisseling nog geen officiële plek gekregen in de hoger onderwijswet WHW.

Geen enkele partij heeft bezwaar tegen de korte opleidingen. Wel is men bevreesd voor een afname van het aantal havisten dat zich voor een vierjarige opleiding inschrijft. Het CDA vroeg de minister zelfs naar mogelijkheden om de AD-studies dicht te schroeien voor deze groep.

De regeringspartij stond daarin echter alleen. Coalitiegenoot PvdA en oppositiepartij VVD vonden dat niet nodig. ‘Er zijn nog altijd havisten en vwo’ers die na het behalen van hun diploma gaan werken’, aldus VVD’er Halbe Zijlstra. ‘Als die mensen met een tweejarige opleiding over de streep worden getrokken om toch door te leren, is dat toch prima?’

Ook Plasterk bleek weinig te voelen voor de suggestie van het CDA. Wel onderstreepte hij net als die partij dat de AD-programma’s zijn bedoeld voor studenten uit het beroepsonderwijs. ‘Het is bedoeld voor scholieren die na vier jaar vmbo en vier jaar mbo opzien tegen nog vier jaar studeren.’ Om na te gaan of de tweejarige opleiding die doelgroep ook bereikt, stelde Plasterk de Kamer voor volgend jaar een rapport in het vooruitzicht. Van hogescholen verwacht de bewindsman overigens dat de studievoorlichting rondom de AD-opleidingen wordt gericht op mbo’ers.

De AD-programma’s hebben nog geen permanente status. Tot 2010 kan de minister er nog van af via een sterfhuisconstructie: studenten die de opleiding volgen, kunnen deze dan nog afronden. Hogescholen kunnen dan echter niet meer werven. Er is op dit moment groen licht gegeven aan 57 verschillende AD-opleidingen. Daarvan gingen de eersten in september vorig jaar van start.

Eind vorige week stuurden de hogescholen een brief aan de Tweede Kamer, waarin naast de erkenning van de tweejarige opleidingen werd gevraagd om opheffing van de aparte toets voor AD-programma’s, omdat de opleiding wordt samengesteld uit reeds geaccrediteerde hbo-bachelors. Die suggestie kwam bij het debat niet aan bod. Koepelorganisatie HBO-raad hoopt dat het voorstel in een later stadium alsnog wordt overgenomen. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?