Terug naar overzicht

Collegegeld licht omhoog

Het collegegeld stijgt komend jaar licht ten opzichte van vorig jaar. Over twee jaar gezien gaan deeltijdstudenten echter fors meer betalen.

Het wettelijk bepaalde collegegeld voor voltijders en duale studenten ligt komend jaar op 1538 euro, tegen 1519 euro dit studiejaar. In het collegejaar 2004-2005 lag het collegegeld op 1496 euro.

Het collegegeld voor deeltijdstudenten stijgt van 1250 euro over het bijna voorbije studiejaar naar 1275 euro komend jaar. Een stijging van 25 euro. Deeltijdstudenten Accountancy betalen net als voltijders 1538 euro. Dit is een bijzondere categorie waarvoor een samenwerking is met het bedrijfsleven en voor wie een apart ‘collegegeldbesluit’ geldt.

Over twee studiejaren is het collegegeld voor deeltijders met liefst 26 procent gestegen. Voor studiejaar 2004-2005 betaalden de deeltijdstudenten immers 1010 euro.

Tegen die eerdere stijging van 1010 naar 1250 euro tekende een groep deeltijdstudenten met succes protest aan bij het College van Beroep. Zij dwongen een overgangsregeling af, waardoor alle deeltijdstudenten honderd euro terugkregen. De regeling gold niet voor eerstejaarsstudenten. De forse verhoging is volgens de Raad van Bestuur redelijk omdat de studenten met name door het nieuwe leer- en werkcentrum Xplora meer waar voor hun geld zouden krijgen.

Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) betalen komend jaar 275 euro meer dan vorig jaar. Hun collegegeld stijgt met zes procent naar 4250 euro. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?