Terug naar overzicht

Eigen functiewaarderingssysteem voor hbo-docenten

Docenten die geen managementtaken willen, moeten wel carrière kunnen maken in het hbo. Lein Labruyère – cao-onderhandelaar van de werkgevers in het hbo – noemt de huidige koppeling tussen functiewaardering en management ‘een vergissing’.

Labruyère – naast onderhandelaar ook collegelid van Hogeschool Inholland – doet zijn uitspraak in een verhaal over de vergrijzing van het hbo-personeelsbestand. ‘We moeten aantonen dat het leuk is om les te geven in het hbo, en mensen de kans geven in die rol te groeien. In het huidige functiewaarderingssysteem krijgen managementtaken een te prominente rol.’

Volgens de bestuurder laat een apart functiewaarderingssysteem zich eenvoudig uittekenen: ‘De bovenste schaal is gereserveerd voor lectoren, die daaronder voor docenten die werk doen in de kenniskringen. Die mensen hebben door hun onderzoekstaken helemaal geen tijd voor management.’ Bij Inholland is zo’n systeem al voor een deel ingevoerd, weet Labruyère.

De cao-onderhandelingen tussen de HBO-raad en de vakbonden gingen onlangs van start. De huidige cao loopt eind juli af. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?